Esenler Belediyesi'nin Hazine'ye devredilen arsaları mecliste!

Esenler Belediyesi'nin Hazine'ye devredilen arsaları mecliste!

Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık olarak Hazine'ye devredilen arsalar meclis gündemine taşındı. CHP'li Tanal, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık olarak Hazine'ye devredilen arsalara ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal, sorusunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Tanal, ''Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim'' diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soruları:
1. Esenler Belediyesi sınırları içinde toplam kaç cami bulunmaktadır? Bu camilerin arsaları kimlere veya hangi kurumlara aittir? 
2. 2004 yılından itibaren Esenler Belediyesi sınırları içinde bulunan cami/cami arsalarının mülkiyet ve kullanımına yönelik hangi değişiklikler yapılmıştır? 
3. Esenler Belediyesi sınırları içinde bulunan cami/cami arsalarının satıldığı yahut vergi  borcuna mahsuben devredildiği iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise kaç adet cami/cami arsası ne kadara satılmıştır? 
4. Vergi borcuna mahsuben devredilen cami/cami arsaları hangi bedellerle devredilmiştir? Cami/cami arsasının devrinden sonra Esenler Belediyesi'nin ne kadar vergi borcu kalmıştır? 
5. Esenler Belediyesi sınırları içinde bulunan satılan yahut vergi borcuna mahsuben devredilen cami/cami arsaları halen cami olarak kullanılmakta mıdır? Kullanılmıyor ise cami/cami arsaları şu an hangi amaçla kullanılmaktadır? 
6. Esenler Belediyesi'nin cami/cami arsalarını satmadan yahut vergi borcuna mahsuben devretmeden önce toplam borcu ne kadardı? Cami/cami arsaları satıldıktan yahut vergi borcuna mahsuben devrettikten sonra belediyenin toplam borcu ne kadara düşmüştür?