05 / 07 / 2022

Esenyurt Hoşdere ticaret, turizm ve konut alanı imar planı askıda!

Esenyurt Hoşdere ticaret, turizm ve konut alanı imar planı askıda!

İstanbul Esenyurt İlçesi, Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii, 452 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli turizm, ticaret ve konut alanı olarak hazırlanan imar planı dün askıya çıkarıldı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenyurt İlçesi, Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii, 452 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 15 Mayıs 2015 tasdik tarihli plan dün askıya çıkarıldı. İmar planı 2 Kasım 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız