06 / 12 / 2022

Esenyurt imar sorunu bugün TBMM'de görüşülecek!

 Esenyurt imar sorunu bugün TBMM'de görüşülecek!

Esenyurt'ta son aylarda yaşanan imar krizi, CHP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Aydın Ayaydın'ın girişimiyle TBMM gündemine taşındı...Esenyurt'ta son aylarda yaşanan imar krizi, CHP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Aydın Ayaydın'ın girişimiyle TBMM gündemine taşındı. Esenyurt imar sorunu 6 Mart Çarşamba saat 15.00'te başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.Görüşme sonrası imar sorunu hakkında tüm ayrıntılar sitemizde yer alacak...


CHP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Aydın Ayaydın tarafından verilen soru önergesi:


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA


Ülkemizde gerek yetersiz mevzuat, gerekse de mevcut mevzuatın doğru ve tarafsız olarak uygulanamaması nedeniyle birçok sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Vatandaşların devlete, hukuka ve kurallara olan inancı ve güveni çerçevesinde giriştikleri pek çok faaliyet maalesef bu yapı nedeniyle hak kayıplarına ve mağduriyetlere dönüşebilmektedir. Bu durumun son örneği maalesef İstanbul’da yaşanmaktadır. 


İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından inşaat şirketlerine verilen imar izni dolayısıyla, imar planlarına aykırı çok katlı binalar inşa edilmiştir. Zira Esenyurt Belediyesinin verdiği emsaller uyarınca normalde birkaç yüz konut yapılabilecek arsalara binlerce konut yapılmak üzere projeler geliştirilmiştir. Üstelik bunlar daha proje aşamasında vatandaşlara satılmıştır. İnşaat firmaları daha harfiyat bile yapmadan  maket üzerinden insanlara binlerce konutu satmış, vatandaşlar ise elindeki yılların birikimini bir hayalini gerçekleştirmek için bu projelere yatırmıştır. Ancak bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede bu kadar yüksek emsallerin olamayacağına, böylesi çok katlı yapıların yapılamayacağına karar vererek bölgeye ilişkin emsal ne ise onu uygulayacağını belirtmiştir. İstanbul Esenyurt Belediyesi bazı inşaat firmalarına emsalin çok üzerinde imar izni verdiği için, aradan yıllar geçtikten sonra, mevcut imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle imar planlarına aykırı olarak emsalden 5-10 kat fazla olarak inşa edilmeye başlanan yüksek katlı binaların Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatları durdurulmuş, bazı inşaatlar ise yıktırılmıştır.


Bu durum ise öncelikle parasını verdiği ve hayalini kurduğu konutu almayı bekleyen vatandaşlarımızı mağdur etmiş, insanların hayalleri maalesef ülkemizin acı gerçeklerine ve Esenyurt Belediye Başkanının keyfi uygulamalarına kurban gitmiştir. Üstelik vatandaşlarımızın yanında inşaat firmaları da bu durum nedeniyle çok zor duruma düşmüş, bazıları ise batmıştır. Zira projelerini ilk anda Esenyurt Belediyesinden aldıkları emsallere göre yapan firmalar, önceden bildikleri yeni durum karşısında iflas noktasına gelmiştir.


Bir belediyenin hukuka, kanuna göre doğru ve tarafsız imar izni uygulaması gerekirken, tamamen kuralsız ve keyfi olarak imar izni verilmesi ve yetkililerin başlangıçta bu duruma seyirci kalması nedeniyle on binlerce vatandaş haklarından, hayallerinden olurken, pek çok inşaat firması da iflas etmiştir. Üstelik Esenyurt Belediyesinin hukuk dışı bu uygulaması nedeniyle tüketiciler ve inşaat firmaları zor durumda kaldığı gibi, ülkenin milli serveti de heba edilerek, projeler içler acısı beton yığını haline dönüşmüştür.


Bu çerçevede, İstanbul Esenyurt’ta yaşanan söz konusu durumun araştırılması, 50 bin Esenyurtzede yaratan sorumluların tespit edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci; TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 12/02/2013


Prof. Dr. Aydın AYAYDIN

İstanbul Milletvekili


Emlakkulisi.com özel haberidir
Geri Dön