Çukurova Balkon

Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan kiralık 12 gayrimenkul!

Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan kiralık 12 gayrimenkul! Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan kiralık 12 gayrimenkul!

Etimesgut Belediye Başkanlığı; halk ekmek fabrikası, büfe yeri, ve açık çay bahçesi olmak üzere 12 gayrimenkulü 9 Aralık 2014 tarihinde 14.00 itibariyle ihale ile kiraya veriyor.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!Etimesgut Belediye Başkanlığı; halk ekmek fabrikası, büfe yeri, ve açık çay bahçesi olmak üzere 12 gayrimenkulü ihale ile kiraya veriyor. İhaleleri; 9 Aralık 2014 tarihinde 14.00 itibariyle 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası-Encümen toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.İHALE İLANI:


KİRALIK YERLER ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 19233


ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.


Kiraya verilecek yerlerin yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminat tutan, kira süresi, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.


KİRALIK YERLER    KULLANIM AMACI :    YILLIK TAH. KİRA BEDELİ    GEÇİCİ TEMİNAT    KİRA SÜRESİ    İHALE TARİHİ    İHALE SAATİ    


1- Alsancak Mah.47368 ada 1 parsel özeri    Halk Ekmek Fabrikası    114.000,00.-TL    3.420,00.-TL    10 YIL    09.12.2014    14    00


2- Oğuzlar Mah. 18236-18237 arası yeşil alan Özeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    12.600,00.-TL    378,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    14    10'


3- Oğuzlar Mah. 18234 ada önü yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    24.900,00.-TL    747,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    14    20


4- Eryaman Mah. 46534 önü yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    11.400,00.-TL    342,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    14    30


S- Tunahan Mah. 17636 ada önü yeşil alan Üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    26.280,00.-TL    788,40.-TL    3 YIL    09.12.2014    14    40


6- Eryaman Mah. 46382-46383 arası yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    15.000,00.-TL    450,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    14    50


7- Altay Mah. 45890-45891 adalar arası yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    15.000,00.-TL    450,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    15    00


S- Yukanyurtçu Mah.62839 ada yanı yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    12.000,00.-TL    360.00.-TL    3 YİL    09.12.2014    15    10


9- Ahi Mesut Mah. 46146 ada yanı yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    12.000,00.-TL    360,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    15    20


10- Aşağıyurtçu Mah. 62802 ada yanı yeşil alan üzeri    Gıda Meşrubat Büfe Yeri    8.400,00.-TL    243,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    15    30


11- Bahçekapı Mah. 19564-47115 adalar arası yeşil alan üzeri    Açık Çay Bahçesi Yeri    12.000,00.-TL    360,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    15    40


12- Şehit Osman Avcı Mah. 46645 ada önü yeşil alan üzeri    Açık Çay Bahçesi Yeri    12.000,00.-TL    360,00.-TL    3 YIL    09.12.2014    15    50


1- İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.12.2014 tarihinde yapılacaktır.


2- İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası-Encümen toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.


3- İhaleye çıkarılan yere ait şartname çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.


4- lhaleye katılacak İstekliler; Geçici teminatlarını en geç ihale gününden 1 gün önce saat 16.00'ya kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödeyebileceği gibi, Maliye Bakanlıgı'nca belirlenen bankaların verecekleri limit içi süresiz teminat mektupları ya da Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz Tahvillerden herhangi birini teminat olarak verilebilir.


5- İhaleye katılacak Tüzel kişilerin; noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tebligat adres beyanları ve oda sicil kayıt belgesini ihaleden Önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.


6- lhaleye katılacak Gerçek kişilerin ikametgâhlarını kanıtlayıcı belge ile T.C. Kimlik numarasını gösterir belgelerini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.


7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İhale ilanı için tıklayın