EU-OSHA, işyerinde güvenlik konulu fotoğraf yarışması düzenliyor

EU-OSHA, işyerinde güvenlik konulu fotoğraf yarışması düzenliyor

1600ün üzerinde başvurunun gerçekleştiği 2009 yarışmasının başarısının ardından, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), işyerinde sağlık ve güvenlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla, fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenliyor

Yarışma, çalışanlar ve işverenlerin, iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek amacıyla nasıl birlikte çalışabileceklerini göstermek amacıyla, özellikle risk önlemeye odaklanan işyerinde sağlık ve güvenlik temalı başvurulara açık. Yarışmaya katılmak isteyen profesyonel veya amatör tüm fotoğrafçılar, başvurularını 31 Ağustos 2011 tarihine kadar www.osha-photocompetition.eu web sayfasından yapabilirler.

 Fotoğraf yarışması ile ilgili bilgilere, Türkçe olarak http://osha.europa.eu/tr/about/competitions/european-photo-competition-2011/ adresinden erişilebilir.

Profesyonel fotoğrafçılar ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri, başvuruları değerlendirerek, 3.000 Euro ödül kazanacak olan birinciyi belirleyecek. Yarışmanın ikincisi ve üçüncüsü ise; sırasıyla 2.000 Euro ve 1.000 Euro ödül kazanacak. Bu yıl ilk defa, 21 yaşın altındaki en iyi yarışmacıya da 1.000 Euro tutarında Gençlik Ödülü verilecek.
EU-OSHA Başkanı Dr.Jukka Takala: Geçtiğimiz yıllarda AB içinde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalık artmıştır. Buna rağmen, çalışanların işyeri risklerine karşı korunmasını garanti etmek için yapılması gereken çok şey var. Bu yıl yarışmanın ikincisini düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa çapında nasıl algılandığı konusunda net bir resim görmeyi amaçlıyoruz. Gençlik ödülünün eklenmesinin amacı ise; iş güvenliği mesajının, Avrupadaki gelecek nesil işverenlere aktarımını sağlayarak, onların çalışma hayatında karşılaşacakları mesleki risklerden korunmalarına yardımcı olmaktır dedi.

Yarışma, 27 AB ülkesinin yanı sıra EFTA (İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve İsviçre) ile altı aday ve potansiyel aday ülkelerden (Hırvatistan, Türkiye, Sırbistan, Karadağ,  Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Arnavutluk) başvurulara açık. Eylül 2011de belirlenecek olan yarışmada dereceye girenler, Kasım 2011de Bilbaoda gerçekleştirilecek olan Sağlıklı İşyerleri Kampanyası kapanış toplantısında duyurulacak.

1. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının (EU-OSHA) misyonu; Avrupayı, çalışmak için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha üretken bir yer haline getirmektir. EU-OSHA, Avrupa Birliği tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Merkezi İspanyada (Bilbao) bulunan EU-OSHA, iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili taraflar arasında teknik, bilimsel ve ekonomik bilgi akışını teşvik ederek kişilerin çalışma hayatı ile ilgili şartlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.
http://osha.europa.eu

2. Sağlıklı İşyerleri; iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen en geniş kapsamlı bilgilendirme kampanyasıdır. Tüm AB üyesi ülkeler ve ortaklarında, güvenli bakımı teşvik etmek için yürütülmektedir. EU-OSHA ve ortaklarının koordinasyonunda, Sağlıklı İşyerleri: Sizin için de önemlidir, işiniz için de sloganı ile ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde geniş yelpazedeki etkinlikleri desteklemektedir. 
http://hw.osha.europa.eu