Ev kira vergisi 2015!

Ev kira vergisi 2015!

Gelir vergisi kanunu gereğince mesken ve işyerini kiraya veren mal sahipleri elde ettikleri kira geliri için vergi ödemek ile mükellef oluyor. İşte ev kira vergisi 2015..Ev kira vergisi 2015!

Gelir vergisi kanunu gereğince mesken ve işyerini kiraya veren mal sahipleri elde ettikleri kira geliri için vergi ödemek ile mükellef oluyor.


Ancak, vergiyi taşınmazını kiraya veren tüm malikler ödemiyor. Vergilendirme için her sene istisna bedeli belirleniyor. Bu bedel mesken ve işyerlerinde farklı şekilde tespit ediliyor.


Vergi bir önceki sene boyunca elde edilen kira gelirleri için ödeniyor. Bu sene 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri aralığında elde edilen kira gelirlerinin vergisi ödeniyor.


2015 yılında ödenecek vergilerde istisna bedeli 3.300 TL olarak belirlendi. Bu gelirden yüksek mesken kira geliri elde eden kimseler beyanname vererek vergi ödeyecek.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor;

- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

- Gerçek Gider Yöntemi


Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor.


Kira gelir vergisi için beyannameler en son 25 Mart'a kadar verilirken; ödemeler ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde yapılabiliyor.


Kira vergisi için gereken evraklar!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com