03 / 07 / 2022

Ev kira vergisi hesaplama 2016!

Ev kira vergisi hesaplama 2016!

Geçtiğimiz sene evini kiraya veren mal sahipleri bu sene vergi mükellefi olabiliyor. İstisna sınırı altındaki gelirler için kira gelir vergisi ödenmiyor. İşte ev kira vergisi hesaplama 2016 örneği..Ev kira vergisi hesaplama 2016!

Geçtiğimiz sene evini kiraya veren mal sahipleri bu sene vergi mükellefi olabiliyor. Kimlerin vergi mükellefi olduğu, kimlerin vergi mükellefi olmadığı, kimlerin ne kadar vergi ödemesi gerektiği istisna sınırları ile belirleniyor.


İstisna sınırı altındaki gelirler için kira gelir vergisi ödenmiyor. 2016 yılı vergileri için istisna sınırı 3 bin 600 TL olarak belirlendi.


Kira gelir vergisi hesaplanırken götürü ya da gerçek gider yöntemi seçilerek birtakım indirimler yapılabiliyor. Götürü giderde yüzde 25 indirim yapılırken, gerçek giderde yapılan masrafların tümü vergiden indirilebiliyor. Kimi zaman gerçek gider yöntemi ile vergi borcu sıfıra da indirilebiliyor.


Ev kira vergisi hesaplama 2016 örneği:

 Bay (F), 2015 yılında konut kredisi kullanarak 200.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.500 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 18.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş

olup, bu konut ile ilgili 2.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2015 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 4.000 TL’dir.


Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2015 yılında ödediği

asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (200.000 x %5 =) 10.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir. Toplam Gider = 2.000 + 4.000 + 10.000 = 16.000 TL’dir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 18.000 - 3.600 = 14.400 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 16.000 x 14.400 = 12.800 TL 18.000

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 18.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.600 TL

Kalan (18.000 – 3.600) 14.400 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 12.800 TL

Vergiye Tabi Gelir (14.400 – 12.800) 1.600 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 240 TL

Damga Vergisi 47,80 TL

Kira gelir vergisi tarifesi 2016!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com