Ev sahibi akrabası için evin tahliyesini isteyebilir mi?

Ev sahibi akrabası için evin tahliyesini isteyebilir mi?


Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi'ne göre meskenini kiraya verenin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması durumunda kira sözleşmesi fesh edilebiliyor.


Takvim Gazetesi köşe yazarı olan Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Ev sahibim evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi tahliye etmek istiyor. Dava açsa kazanabilir mi?'' sorusuna cevap verdi.

Kiralarımı oldukça düzenli ödüyorum ve her yıl anlaştığımız gibi artışları da yapıyorum. Ev sahibim evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi tahliye etmek istiyor. Dava açsa kazanabilir mi? Beni koruyan bir düzenleme var mı?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" şeklindedir. Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiralayan bu talebini açacağı bir tahliye davasında mahkemeye sunacak ve gereksiniminin gerçekten haklı ve gerçekçi olduğunu ispatlamaya çalışacaktır. Kiraya verenin yeğeni, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi'nde sayılan kişilerden olmadığından, yeğeninin gerçekten konut gereksinimi olduğunu ispatlasa dahi davası bu nedenle kabul edilmeyecek ve tahliye mümkün olamayacaktır..