Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Millet Gazetesi yazarı Avukat Özge Özer Kanun okuyucusunun sormuş olduğu bir soruya köşesinde yanıt verdi. Peki ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?


Dört yıldır aynı evde oturuyoruz. Kira kontratımız bir yıl için yapılmıştı ama uzadı. Şimdi ev sahibim, "Çocuğum İstanbul'da okul kazandı, biz oturacağız-' diyor. Bizi gerçekten evden çıkarabilir mi? Kira sözleşmesinde açık veya örtülü süre belirlenmişse sözleşme bu süre sonunda biter. Taraflar, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürse, sözleşme belirsiz süreliye dönüşür. Sizin sözleşmenizin de belirsiz süreli hâle geldiğini söyleyebiliriz. 


FESİH SÜREYE BAĞLI GELİŞİR 

Belirsiz sürelilerde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmışsa, kanunî fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Borçlar Kanunu na göre taraflardan her biri, kira sözleşmesini 3 aylık fesih bildirim süresine uyarak iptal edebilir. 


İster belirli süreli, isterse belirsiz olsun, konut ve çatılı işyeri kirasıyla ilgili yapılacak fesih bildiriminin mutlaka yazılı olması şartı vardır. Bu feshin geçerlilik şartıdır. Bu çerçevede genel bildirim ile tahliyeniz mümkün olamayacaktır. Kiraya verenin sizi tahliyesi için ikinci yol. ihtiyaç nedeniyle dava yolu veya icra müdürlüğü kanalıyla tahliye emri gönderme şeklinde olacaktır. 


İHTİYACI MAHKEME BELİRLER

Borçlar Kanunu Madde 350ye göre; "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, esi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" Davanın süresinde açılıp açılmadığı, davacının gerçekten söz konusu gayrimenkule ihtiyaç duyup duymadığı araştırılarak mahkemenin buna göre karar vermesi beklenecektir. 


Tahliyeniz söz konusu olursa kiraya veren haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe sizden başkasına kiralayamaz. Başkasına kiralarsa, size son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. 


AÇILACAK DAVA REDDOLUNUR 

Eğer ki sözleşmenin bitiminden sonraki ilk kira bedeli ihtirazı kayıt konulmadan alındığı takdirde sözleşme yenilenmiş olur ve açılacak dava da kesinlikle reddolunur. Millet