Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkaramaz?

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkaramaz?

Taşınmazını kiraya veren mal sahibi ile burayı kiralayan kiracılar, kira sözleşme süresi boyunca bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Peki, ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkaramaz? Hangi durumlarda çıkarabilir?
Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkaramaz?

Taşınmazını kiraya veren mal sahibi ile burayı kiralayan kiracılar, kira sözleşme süresi boyunca bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor.


Borçlar Kanunu gereğince mal sahibi ancak kanunda belirtilen tahliye gerekçelerinin doğması halinde kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Peki, ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir? Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkaramaz?


Ev sahibi; Gereksinim, yeniden inşa ve imar ile tahliye taahütnamesi verilmesi, kiracının iki haklı ihtar alması ve kiracının aynı ilçede evinin bulunması halinde kiracısını çıkarabiliyor. Ayrıca, kiracının 10 yılını doldurması halinde herhangi bir tahliye gerekçesi gerekmeden kiracı tahliye edilebiliyor.


Ancak bu gibi tahliye gerekçelerinin doğmaması halinde, ev sahibi kiracıyı çıkaramıyor. 


Ayrıca kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.


Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. 


Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.


Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.


Kiracının kirayı eksik ödemesi halinde ne yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com