Kiracının kirayı eksik ödemesi halinde ne yapılır?

Kiracının kirayı eksik ödemesi halinde ne yapılır?Gayrimenkul kiralamalarında mal sahipleri ile kiracılar arasında birtakım sorunlar yaşanabiliyor. Peki, bu durum karşısında mal sahibinin hakları nelerdir? Kiracının kirayı eksik ödemesi halinde ne yapılır?


Kiracının kirayı eksik ödemesi halinde ne yapılır?

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahipleri ile kiracılar arasında birtakım sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin kira bedelinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi gibi.


Peki, bu durum karşısında mal sahibinin hakları nelerdir? Kiracının kirayı eksik ödemesi halinde ne yapılır?


Kanunen sözleşmeye aykırılık nedeni ile tahliye davası açılabiliyor. Bunun için öncelikle ihtar çekilmesi ve 30 günlük süre verilerek ödeme yapılmasının da istenmesi gerekiyor. Bu süre sonunda ödeme gerçekleşmezse dava açılabiliyor.


T.C. Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2004/3-718 

Karar No: 2004/644 

Tarihi: 31.03.2004


ÖZET:

Birden çok yılı kapsayan kira sözleşmelerinde her bir yılın kira bedeli açıkça gösterilmiş veya miktarının açıkça belirlenmesini sağlayacak artış kuralı getirilmiş ise, getirilen bu artış kuralına tarafların, sözleşmeye bağlılık kuralı gereği uymaları zorunludur.


Sözleşmede artış kuralının varlığı halinde kiralayan, ihtar çekmeye gerek kalmaksızın o kira dönemi içinde kira parasının tespiti istemiyle mahkemeye dava açmak hakkına sahiptir. Kiralayanın bu döneme ilişkin kira paralarını kiracıdan ihtirazı kayıtsız almış olması da doğmuş ve varlığını sürdüren bu dava açma hakkının yitirilmesine neden olmaz.Kira feshi ihtarname örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com