İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?

İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?

Konut ve çatılı işyerlerinde kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Kiracı kirasını ödemezse ne olur? İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?
İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?

Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre konut ve çatılı işyerlerinde kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor.


Yapılan kira sözleşmesine göre, işyeri sahibi işyerinin kullanımına kiracısına bırakırken; kiracı da aylık kira bedelini ödemeyi üstleniyor. Kiracının belirlenen tarihte belirlenen kira bedelini ödemesi gerekiyor.


Peki, işyerinizi kiraya verdiğinizi ancak kiracının kira bedelini ödemediğini farz edelim. Bu durumda ne olur? İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?


Bu husus, kanunda kiracının temerrüde düşmesi ile açıklanıyor. İşyeri sahibi kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


3. Kiracının temerrüdü

MADDE 315- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.İşyeri kirasına ne kadar zam yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com