Kira feshi ihtarname örneği 2015!

Kira feshi ihtarname örneği 2015!Kira hukukuna göre mal sahibi, kira borcunu ödemeyen kiracıya fesih ihtarnamesi gönderilebiliyor. Ancak söz konusu fesih, gönderilecek ikinci ihtarnamede istenebiliyor. İşte kira feshi ihtarname örneği 2015..


Kira feshi ihtarname örneği 2015!

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi düzenleniyor. Bu sözleşme ancak tarafların kanuni yasal haklarına göre feshedilebiliyor.


Kira hukukuna göre mal sahibi, kira borcunu ödemeyen kiracıya fesih ihtarnamesi gönderilebiliyor. Ancak söz konusu fesih, gönderilecek ikinci ihtarnamede istenebiliyor. 


Bir kira dönemi içinde gönderilen iki haklı ihtarname ile gayrimenkul sahibi tahliye hakkına sahip olmuş oluyor. Kira feshi ihtarname örneği 2015 şu şekilde;


Kira feshi ihtarname örneği..


Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi


AÇIKLAMALAR : 


1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.


2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.


3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.


4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz.İSTEM SONUCU : 

..../..../...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ..../..../......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.Kiralanan taşınmazın tahliyesi takip talebi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com