Kira artışı ihtarname örneği 2016!

Kira artışı ihtarname örneği 2016!Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşme süresinin senelik olarak uzaması halinde, kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. Yapılan zam, kiracıya bir ihtarname ile bildirilebiliyor. İşte kira artışı ihtarname örneği 2016..


Kira artışı ihtarname örneği 2016!

Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşme süresinin senelik olarak uzaması halinde, kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. Mal sahibi kiracısına ancak kanunda belirtilen oranlarda zam yapabiliyor.


Aksi halde, kiracıya yapılacak zam geçerli olmuyor. Kiracıya dönemin ÜFE oranlarında zam yapılabiliyor. ÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınarak kira zammı hesaplanıyor.


Yapılan bu zam, kiracıya gönderilecek bir ihtarname ile bildirilebiliyor. İşte kira artışı ihtarname örneği 2016;


Kira artışı ihtarname örneği 2016


İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 


KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 


AÇIKLAMALAR : 


1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 


TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 


İHTAR EDEN VEKİLİ 


SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.10 soruda kira artışı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com