Kira artışı ihtarname örneği 2020!

Kira artışı ihtarname örneği 2020!Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşme süresinin uzaması durumunda yeni kira dönemi için belli oranlarda zam yapılıyor. Yapılacak bu zam ile kiracıya ihtarname gönderiliyor. İşte kira artışı ihtarnamesi örneği 2020...


Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, kira bedelinde artış yapılmak istenen durumlarda kullanılan ihtarname kiralayan/kiraya veren/mülk sahibi tarafından gönderiliyor. 

Sözleşmede kira bedelinin artacağıyla ilgili bir maddenin bulunması durumunda kiraya veren bildirim amacı ile ihtarname gönderebilir. Kira bedeli artırım ihtarnamesi kiraya veren ve kiracı arasında artış bedeli konusunda anlaşmazlık var ve dava yoluna gidilecek olması durumunda da gönderiliyor. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor.

İhtarname noter aracılığı ile gönderilecek ise 3 nüsha çıktı alınmalıdır ve noter tarafından onaylanmalıdır.

İhtarname iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecek ise 1 nüsha çıktı alınıp imzalanmalıdır.

Kira artışı ihtarname örneği 2020

İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 

KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 

AÇIKLAMALAR : 

1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 

2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 

TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 

İHTAR EDEN VEKİLİ 

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

Kira artışı ihtarnamesi örneği!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com