Kira artışı ihtarname örneği 2021!

Kira artışı ihtarname örneği 2021!Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan sözleşmenin yenilenmesiyle kira fiyatlarına zam yapılıyor. Yapılacak bu zam ile kiracıya ihtarname gönderiliyor. İşte kira artışı ihtarnamesi örneği 2021...


Kira artışı ihtarname örneği 2021
Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan sözleşmenin yenilenmesi durumunda kira fiyatlarına zam yapılıyor. Yapılacak bu zam da TEFE-TÜFE oranlarına göre belirleniyor. Kira zammı gönderilecek bir ihtarname ile kiracıya bildirilebiliyor. Peki kira artışı ihtarname örneği 2021 nasıl hazırlanıyor. İşte tüm merak edilenler...

Sözleşmede kira bedelinin artacağıyla ilgili bir maddenin bulunması durumunda kiraya veren bildirim amacı ile ihtarname gönderebiliyor. Kira bedeli artırım ihtarnamesi kiraya veren ve kiracı arasında artış bedeli konusunda anlaşmazlık var ve dava yoluna gidilecek olması durumunda da gönderiliyor. 

Taraflar tarafından bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını aşmamak şartıyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınıp hakkaniyete göre belirleniyor.

İhtarname noter aracılığı ile gönderilecek ise 3 nüsha çıktı alınmalıdır ve noter tarafından onaylanması gerekiyor. İhtarname iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecek ise 1 nüsha çıktı alınarak imzalanıyor.

Kira artışı ihtarname örneği 2021

İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 

KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 

AÇIKLAMALAR : 

1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 

2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 

TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 

İHTAR EDEN VEKİLİ 

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

Kira artışı ihtarname örneği 2020!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com