Kira artışı ihtarı örneği!

Kira artışı ihtarı örneği!Gayrimenkul kiralarında, mal sahibi sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline belli oranlarda zam yapma hakkına sahip oluyor. Mal sahibi yapacağı zammı kiracıya bir ihtarname ile bildirebiliyor. İşte kira artışı ihtarı örneği..


Kira artışı ihtarı örneği!

Gayrimenkul kiralarında, mal sahibi sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline belli oranlarda zam yapma hakkına sahip oluyor.


Kiracılık hukukunun düzenlendiği borçlar kanunu gereğince, işyerlerinde 2020 yılına kadar sözleşme serbestisi geçerliyken, meskenlerde ÜFE oranları kullanılması zorunlu oluyor.


Kanunen; Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 


Mal sahibi yapacağı zammı kiracıya bir ihtarname ile bildirebiliyor. Kira artışı ihtarı örneği aşağıda yer alıyor:


Kira artışı ihtarı örneği..


İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 


KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 


AÇIKLAMALAR : 


1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 


TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 


İHTAR EDEN VEKİLİ 


SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.Kira zammı hesabı nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com