Kira zammı hesabı nasıl yapılır?

Kira zammı hesabı nasıl yapılır? Kira zammı hesabı nasıl yapılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin yenilenmesi halinde, kira bedeline belli oranlarda zam uygulanıyor. Peki, kira zammı hesabı nasıl yapılır? Kira zammı en fazla ne kadar yapılır?Kira zammı hesabı nasıl yapılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin yenilenmesi halinde, kira bedeline belli oranlarda zam uygulanıyor. Kanunen kiracıya yapılacak zam, üretici fiyat endeksi oranları ile yapılıyor.


Borçlar Kanunu gereğince; Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor.


Yukarıdaki kanun esasları, meskenler için geçerli oluyor. İşyerleri için bu kural 2020 yılına kadar uygulanmıyor. 2020 yılından sonra işyeri sahipleri de ÜFE oranları ile zam yapmak zorunda kalıyor.


Kiracının kira bedelini ödememesi:

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
Aralık ayı kira enflasyon oranları yarın açıklanacak!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com