Ev sahibi kiracıyı ne zaman çıkarabilir?

Ev sahibi kiracıyı ne zaman çıkarabilir?

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu'nda yer aldığı üzere ev sahibinin, kiracısını evden çıkarabilmesi için bazı şartların oluşması gerekiyor. Peki, ev sahibi kiracıyı ne zaman çıkarabilir?


Ev sahibi kiracıyı ne zaman çıkarabilir?

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu'nda belirtildiği üzere ev sahibinin, kiracısını evden çıkarabilmesi için bazı şartların oluşması gerekiyor. Haklı gerekçelerin olmaması durumunda ev sahibi kiracısını çıkaramıyor.


Borçlar Kanunu esaslarına göre taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebiliyor.


Ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren on yıllık kiracıların tahliyesi için haklı gerekçelerin olması gerekmiyor. On yıllık kiracının  tahliyesi için tek gereçe ev sahibinin üç ay öncesinden haber vermesi gerekiyor. 


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebiliyor. Bu hususla ilgili açıklamalar Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor;


MADDE 350-

 Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

b. Yeni malikin gereksinimi


MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


Ev sahibi ne zaman zam yapabilir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com