12 / 08 / 2022

Ev sahiplerine müjde! Masraflar vergiden düşülüyor!

Ev sahiplerine müjde! Masraflar vergiden düşülüyor!

Kira gelirinin vergilendirilmesi iki farklı yöntemle yapılabiliyor. Bunlar, götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemidir. Peki gerçek gider yönetimi nasıl uygulanır? Hangi masraflar gider gösterilebilir? İşte detaylar...Mart ayı ile birlikte kira geliri elde edenlerin beyanname süreci de başladı. Buna göre; 31 Mart'a kadar beyanname vermesi gereken ev sahipleri için iki yöntem bulunuyor. 

Takvim'de yer alan habere göre; götürü gider yönteminin dışında bir de masraflarınızı indirebildiğiniz gerçek gider yöntemi mevcut. Bu yılki 6 bin 600 TL'nin istisnanın dışında masraflar da düşürülebiliyor. 

Ev sahiplerine müjde! Masraflar vergiden düşülüyor!

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Belgeli gerçek giderde yüzde 15'lik sınır bulunmuyor. Belgeli gerçek giderler, yüzde 15'lik sınıra takılmadan vergi matrahını ve vergiyi düşürüyor.

Ev sahiplerine müjde! Masraflar vergiden düşülüyor!

HANGİ MASRAFLAR GİDER GÖSTERİLİYOR?

-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör harcamaları,

-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili sigorta giderleri,

-Kiraya verilen mal ve haklar nedeniyle yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i,

Ev sahiplerine müjde! Masraflar vergiden düşülüyor!

-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak koşuluyla belediyelere yapılan harcamalardaki iştirak payları,

-Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı özelliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik giderler,

-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame harcamaları,

-Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

-Sahibi oldukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira gideri,

-Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Kira vergisinden masraflar nasıl düşürülür?

Kira geliri olanlara vergi müjdesi!