Ev vergisi muafiyet dilekçesi 2021!

Ev vergisi muafiyet dilekçesi 2021!

Ev sahipleri, her yıl emlak vergisi ödemek zorunda. Ancak kanunen geliri bulunmayan tek mesken sahipleri vergiden bir dilekçe ile muaf tutuluyor. İşte ev vergisi muafiyet dilekçesi 2021...


Ev sahiplerinin her yıl düzenli olarak emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Yılda iki eşit taksit şeklinde ödenebilen bu vergi büyükşehirde yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Ev sahipleri ister yaşasın, ister yaşamasın sahibi olduğu ev için emlak vergisi ödemek zorunda. Ancak kanun kapsamında ev sahipleri için muafiyet uygulaması bulunuyor. 

Kanun kapsamında geliri olmayan ve 200 metrekareyi aşmayan tek meskeni bulunan; ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler vergiden muaf sayılıyor.

Muafiyet için belediyeye bir dilekçeyle başvurulabiliyor. Ev vergisi muafiyet dilekçesi 2021 örneği şu şekilde sıralanıyor:

Ev vergisi muafiyet dilekçesi 2021

T.C. ............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.'yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.      

..../..../2021

ADRES :  
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................                                                                                                   

MÜKELLEFİN :                                

Adı ve Soyadı  : 
...................................

İmzası   : 
...................................

..../..../2021

GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No   : ........................................

Mahallesi     : ........................................

Cadde ve Sokağı          : ........................................

Kapı ve Daire No          : ........................................

Pafta    No     : ........................................

Ada      No   : ........................................

Parsel   No     : ........................................

EKLER : 
1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler.