01 / 10 / 2023

Faiz için yılda 12 kez toplanan PPK sayısı 8’e inecek!

Faiz için yılda 12 kez toplanan PPK sayısı 8’e inecek!

Para politikasının sadeleşmesi için yeni bir düzenleme geliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faiz için yılda 12 kez toplanan PPK sayısının 8’e ineceğini açıkladı. Düzenlemeyle, Merkez’in kısa vadeli değil orta vadeli veriye odaklanması hedefleniyor.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni yapılacak kanuni düzenleme ile gelişmiş ülkelerle benzer şekilde, ayda bir gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sayısının azaltılarak, yılda en az 8 defa yapılacağını açıkladı.


PPK’nın ayda bir kez toplanarak yılda 12 kez gerçekleştirildiğini hatırlatan Şimşek, banka meclisinin operasyonel, idari konularla ilgili bir yapı olduğunu belirterek, bu iki yapının toplantı tarihlerinin birbirine bağlanmış olmasının mantıklı ve dünya örnekleriyle uyumlu olmadığını ifade etti.

Toplantı zamanının para politikasının istikrarı, devamlılığı, esnekliği ve etkinliği amacına hizmet edecek biçimde doğrudan ve açıkça Para Politikası Kurulu’na ilişkin kanun maddesi ile düzenlenmesinde fayda görüldüğünü vurgulayan Şimşek, bu kapsamda düzenlemeye gidilerek toplantı sayısının en az 8 defa yapılacak şekilde yeniden belirlendiğini kaydetti.


Şimşek, bu şekilde toplantı sayılarının gelişmiş ülkelerle uyumlu olacağının altını çizerek, 14 gelişmiş ülkenin 9’unda kurulun yılda 8 kez toplandığını, birçok gelişmekte olan ülkenin merkez bankasının da bunu aynen uyguladığını, bu yıl İsrail ve Güney Kore’nin de bu sayıları 8’e indirdiğini söyledi. Şimşek, söz konusu kanun değişikliğinin gelecek ay hayata geçmesinin beklediğini ifade etti.

 

Trendleri görebilecek 

Şimşek, toplantı sayılarının azaltılmasının, kısa vadeli oynaklıklardan arınmış temel eğilimleri yansıtan analizlere dayalı, etkin bir para politikası tepkisi oluşturulması için Merkez Bankası’na daha fazla zaman tanıyacağını vurguladı.

Böylece bankanın daha uzun vadeli veriler ve bilgilerle analiz yapacağına dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu: “Merkez Bankası, para politikasını büyük ölçüde sadeleştirdi. Artık tek politika faizi olacak ve bu da çok sık değişmez. Bu anlamda 4 haftalık sürecin de kısa olduğu düşünülüyor çünkü Merkez Bankası genel trendi görebilmek istiyor. Artık tek bir politika faizi kullanılacağı için bunu aslında sadeleşmenin bir sonraki adımı olarak düşünebiliriz. Yani Merkez Bankası daha sade ve basit bir politika çerçevesine geçti, onunla uyumlu olarak PPK toplantı sayısını azaltıyor ki daha fazla bilgi setiyle hareket etsin. Merkez Bankası esas görevine daha güçlü odaklanacak ve daha çok veriye bakma imkanına kavuşacak. Daha fazla veriyle daha net ve basit mesaj verecek.”

 

Olağanüstü toplantı yetkisi sürecek 

TOPLANTI sayısının azaltılmasının para politikasının orta vadeli fiyat istikrarına odaklanmasına yönelik kamuoyu algısının daha kuvvetli oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Mehmet Şimşek, ancak iç ve dış gelişmelerden kaynaklanabilecek, öngörülmeyen ve para politikasının acil bir tepki vermesini gerektirecek bir durumda Merkez Bankası Başkanı’nın açıklanan takvim dışında kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisinin devam edeceğini söyledi.

 

Orta vadeli verilere odaklanacak 

PİYASALARIN PPK toplantısı süreçlerinde veriler üzerinden yapılan tartışmaları yakından takip ettiğine ve kısa vadeli veriye odaklanabildiğine işaret eden Mehmet Şimşek, bu durumun piyasalarda dalgalanmalara ve kısa vadeli tepki hareketlerine de sebep olabildiğini söyledi. Bunun Merkez Bankası iletişimi üzerinde de olumsuz etkilerinin görüldüğüne dikkati çeken Şimşek, toplantı sayısının azaltılmasının piyasaların çok kısa vadeli veriye odaklanmasının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Şimşek, piyasaların da orta vadeye odaklanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de çoğunlukla gıda fiyatları gibi yapısal unsurların da etkisiyle aylık enflasyon gelişmeleri ara trendi yansıtmıyor. Bu durum erken politika beklentisini de tetikliyor. Bu çerçevede kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yönetilmesi de zorlaşıyor. Bu da bankanın fiyat istikrarında çok kısa vade yerine orta vadeye odaklanma çabasına destekleyici bir adımdır” diye konuştu.


Vatan 


Haber Takvim'de şu şekilde yer aldı


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yasal düzenleme ile ayda 1 olan Para Politikası Kurulu toplantısı sayısının azaltılarak, yılda en az 8 defa yapılacağını bildirdi. Böylece Merkez Bankası'nın daha uzun vadeli veriler ve bilgilerle analiz yapacağını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Banka, para politikasını büyük ölçüde sadeleştirdi. Artık tek politika faizi olacak ve bu da çok sık değişmez. Bu anlamda 4 haftalık sürecin kısa olduğu düşünülüyor çünkü banka genel trendi görebilmek istiyor. Artık tek bir politika faizi kullanılacağı için bunu aslında sadeleşmenin bir sonraki adımı olarak düşünebiliriz."


Takvim 

Geri Dön