Son bir yılda konkordato ilan eden şirket sayısı mecliste!

Son bir yılda konkordato ilan eden şirket sayısı mecliste!Son bir yılda konkordato ilan eden şirket sayısı meclis gündemine taşındı. CHP'li Tanrıkulu konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, son bir yılda konkordato ilan eden şirket sayısına ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanrıkulu, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Tanrıkulu, ''Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlamasını arz ederim'' diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun soruları:
1. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? 

2- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle İflastan Sonra konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? 

3- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle Adi konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? 

4- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle Mal Varlığının Terki Suretiyle konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? 

5- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır? Sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? 

6- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde aylar itibariyle kapanan iş yeri sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı 10 ve daha üzeri kişi istihdam eden şirkettir? İllere göre dağılımı nedir? 

7- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde kapanan işyerlerinin sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? Kapanan bu şirketlerin faaliyet sürelerine ilişkin bilgi mevcut mudur? 

8- Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde açılan işyeri sayısı kaçtır? Bunların sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? Bu şirketlerde kaç kişi istihdam edilmektedir? 

9. Türkiye genelinde kapanan işyerlerine ilişkin kapanma nedenlerini içeren bir çalışma yapılmış mıdır? 

10. Türkiye genelinde son bir yıl içerisinde kaç kişi işsiz kalmıştır? Bunların sektörlere ve illere göre dağılımı nedir? İşsiz kalan kişilerden kaçı sigorta, ödenek vb desteklerden yararlanmaktadır?