Çukurova Balkon

Fethiye'de imara aykırı özel marina inşası TBMM'de!

Fethiye'de imara aykırı özel marina inşası TBMM'de! Fethiye'de imara aykırı özel marina inşası TBMM'de!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde imar planına aykırı olarak özel marina inşasına Bakanlık tarafından izin verildiği iddiası TBMM gündemine taşındı. CHP'li Girgin, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Fethiye ilçesinde imar planına aykırı olarak özel marina inşasına Bakanlık tarafından izin verildiği iddiasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal, sorusunun Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

Girgin, ''Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (mülga DLH) tarafından 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun kapsamında yaptırılarak önce Fethiye Belediye Başkanlığına, 6360 sayılı Kanun sonrasında da Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen rıhtımların bir bölümünün, Fethiye Belediye Başkanlığınca işletildiği dönemde ihale, tahsis ve kiralama yapılmadan özel bir marinanın kullanımına verildiği, Fethiye Belediyesi uhdesinde olan ancak özel marinaya verilen bölümde bağlama yapan teknelerin tüm ödemelerini Fethiye Belediyesi yerine özel marinaya yaptıkları, ayrıca Fethiye Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bir imar planı değişikliği ile Bakanlık yatırımı olan Fethiye ilçe iskelesi ile rıhtımlarının imar planına aykırı duruma düşürüldüğü şeklinde iddialar bulunmaktadır'' diye konuştu. 

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in soruları:
1. Fethiye iskelesinin batısında bulunan rıhtımlar hangi tarihte* inşa edilerek Fethiye Belediyesine devredilmiştir?

2. Bakanlığınız tarafından yaptırılarak kamu hizmetine sunulan rıhtımların bir bölümünü içine alacak şekilde inşa edilen özel marinanın plan ve projeleri Bakanlığınız tarafından hangi tarihte onaylanmıştır?

3. Proje onay sürecinin ilk etabı olan hak lehtarlığı ve mülkiyet konusu incelenirken, Bakanlık yatırımı rıhtımlar ile çakışma olduğu tespiti yapılmamış mıdır? Tespit edildiyse ne gibi bir işlem yapılmıştır?

4. 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 5. maddesi kapsamında Fethiye Belediye Başkanlığı tarafından her yılın gayrisafi iradından yüzde 10 nispetinde Hazine payı ödemesi yapılmış mıdır? Hazine payı ödemelerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının kontrolü sağlanmış mıdır?

5. Fethiye Belediye Başkanlığı tarafından tahsil edilmesi gerekirken Ece Saray Marinaya yapılan ödemeler nedeniyle Hazine payının eksilmesi sonucu oluşan kamu zararının miktarı nedir?

6. Fethiye Belediye Başkanlığı tarafından imar planı değişikliği ile mevcut iskele ve rıhtımların imar planına aykırı duruma getirildiği iddiası doğru mudur? Bahse konu imar planı değişikliği için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün (mülga DLH) görüş ve onayı alınmış mıdır?