Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ahmed Yousef M. Alı Alahmad tarafından kuruldu. Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ahmed Yousef M. Alı Alahmad tarafından kuruldu. 

Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
A-TURIZM SAHASI 1- Ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dısında tur düzenlemek her türlü iç ve dıs turizm ile Hac ve Umre organizasyonları, faaliyetleri ve hizmetleri yapmak. Her türlü turizm yatırım, Hotel, Motel tatil köyü isletmeciligi yapmak, kiralamak, kiraya vermek ve ortak isletmek. Yurt içi ve yurt dısı her türlü ulasım vasıtalarına ait yolcu bileti satmak bu hususla ilgili gerekli girisimlerde bulunmak yurt içi ve yurt dısında hakiki, hükmi sahıslara ait her türlü turizm hizmetleri ile tasımacılıgında kullanılan araçları, gereçleri, arazileri, binaları ve tesisleri almak, isletmek ve danısmanlık isleri yapmak. Gerekli izin alınması halinde; Av turizm hizmetlerini ve organizasyonunu yapmak. Yurt içi ve dısında turizm acenteleri kurmak ya da kurulmus turizm acenteleri, tesis ve firmalarıyla ortaklıklar tesis etmek, bu gibi isletmeleri devretmek, devralmak, isletmek, kiraya vermek ve kiralamak. 2- Yurt içinde ve yurt dısında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dısında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmus acentelere ortak olmak. 4- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulasım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satıs yerleri açmak. 5- Her türlü gemi ve yat isletmeciligi yapmak, gemi ve yat kiralamak. 6-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 7- Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 8- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile sehir içi, sehirlerarası ve uluslararası yolcu tasımacılıgı yapmak. 9- Ögrenci ve personel tasımacılıgı yapmak. 10- Marka, patent, ihtira beratı, ustalık haklar ve imtiyazlar ticaret ve diger sınaî mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar üzerinde lisans anlasması yapmak. 11- Sirketin faaliyet konularına giren isleri yapan hakiki ve hükmi sahıslarla sirket teskili ortak girisimlerde bulunmak amacına uygun islemlere istirak etmek ve istirakleri devir ve ferag etmek. 12- Konusu ile ilgili devletin bütün daire ve kurumlarında belediyelerde kamu iktisadi tesebbüslerinde ve özel sektörde açılacak ihalelere katılmak, pey sürmek, teklif vermek, gerekli teminatları yatırmak gerekli kanun formaliteleri ifa etmek. 13- Sirketin amaçları gerçeklestirmek için yurt içi ve yurt dısı firmalarla ortaklık kurmak, acentelikler, mümessillikler ifa etmek. 14- Yurtiçi ve yurtdısında saglık turizmi hizmetlerini yapmak 15- 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurtiçinde ve yurtdısında turizm acenteligi kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak,tur düzenlemek. 16- Sirket yurtiçinde ve yurtdısında turizm hizmetleri saglamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir,isletebilir,devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmus bulunan acenteliklerin subelerini kurabilir,isletebilir, iç ve dıs turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, baska seyahat acentelerin tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara iliskin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu tasımacılıgı,tur ve rehberlik hizmetleri, ulasım konaklama ve konusu ile ilgili danısmanlık hizmetleri yapabilir.Kara,deniz ve hava ulastırma araçları biletlerini rezervasyon yapabilir satın alabilir ve satabilir. 17-Yurt içinde ve yurt dısında turizm hizmetleri verilmesinde gerekli olan hava,deniz ve kara tasımacılıgı ve transfer islemlerini yapmak ve yaptırmak. 18- Ilgili kanunlar çerçevesinde yurtdısı ve yurtiçi saglık turizmi islemlerini yapmak ve bu isler 19-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelık belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabanci turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 20-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turlari düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonlari yapabilir ve yaptirabilir, yolcu taşimacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ullaştirma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satin alabilir ve satabilir. 21-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. B- SAĞLIK TURİZM SAHASI 1- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. C-GAYRI MENKUL SAHASI 1-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculugunu yapmak. 2-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli arastırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluslarındaki islemleri takip etmek. 3-Her türlü ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Florya İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Başakşehir Mah.Toros Cad. Arterıum 4.Kıs.Sit.No:1/39 Başakşehir