ILT İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ILT İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu! ILT İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ILT İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi Arnavutköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Latif Eseler tarafından kuruldu. ILT İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi Arnavutköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Latif Eseler tarafından kuruldu. 

ILT İstanbul Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, satın alabilir, satabilir, işletebilir. 5- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 6- Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 7- Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. 8- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. 9- Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava,deniz,kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 10- Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 11- Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 12- Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. 13- Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 14- Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak. 15- Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 16- Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak. 17- Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili resmi, yarı resmi ve iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler, vakıflar, sair, benzeri askeri ve sivil kuruluşlar ve kooperatifler ile özel ve tüzel kişiler tarafından kapalı zarf, açık artırma, teklif alma ve pazarlık usulleri ile çıkan ihalelere iştirak edebilir. 18- Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olarak her türlü depo, dükkan, büro ve idare binaları, satın alabilir, kiralayabilir, işletir, açar, devredebilir, inşaatını yapabilir ve yaptırabilir. 19- Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olarak ve yatırım amaçlı arazi, arsa, bina, daire, işyeri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve akitler düzenleyebilir, bunları başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından düzenlenmiş bulunan sözleşme ve akitleri devralabilir. 20- Şirket amacını gerçekleştirmek için gerekli personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile münasebet kurabilir, bir kısım işleri üçüncü şahıslar veya taşeronlara devredebilir veya yaptırabilir. 21- Şirket iştigal mevzuuna giren işleri gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları, mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile ilişki kurabilir, kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için teminat gösterebilir... ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Mavigöl Mahallesi Peker Sok. No:17 A/1 ARNAVUTKÖY