12 / 08 / 2022

Fors Çelik Metal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli yapıldı!


Fors Çelik Metal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Fors Çelik Metal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin merkezi Maltepe'de yapıldı.Fors Çelik Metal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Fors Çelik Metal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin merkezi Maltepe'de yapıldı.

Fors Çelik Metal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a-NAKLİYE: Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.Taahhüt işleri konusunda TC sınırları dahilinde, ana sözleşmede belirtilen konularla ilgili açılacak her türlü remzi ve özel ihalelere iştirak ederek gerek pazarlık ve gerekse teklif vermek suretiyle ihaleleri üstlenmek.Liman içi taşımacılık ve liman personel hizmetleri vermek.Limanlarda her türlü taahhüt işini üstlenmek.Her türlü tahmil tahliye faaliyeti göstermek. Her türlü taahhüt faaliyetinde bulunmak. ve ana sözleşmesinde yazılı diğer işler...