26 / 06 / 2022

Ak-Taş Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin merkez nakli yapıldı!


Ak-Taş Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Ak-Taş Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin merkezi Üsküdar'da yapıldı.Ak-Taş Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Ak-Taş Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin merkezi Üsküdar'da yapıldı.

Ak-Taş Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Genel inşaat,toplu konut,bayındırlık ve turizm alanlarında projeler yapmak Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins şekil ve sırada ipotek ve rehin vermek ipoteler ve rehlnleri almak devir temlik etmek mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek şirket maliki olduğu taşınmazları gerek knedi lehine ve gerekse 3.şahıslar lehine ipotek ve rehin etmek Şirketin ihtiyacı için gayrimenkul satın almak inşaa etmek ettirmek satmak ve kiraya vermek 11.11.1999 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.