Fultaş Madencilik Ve Mobilya Limited Şirketi kuruldu!

Fultaş Madencilik Ve Mobilya Limited Şirketi kuruldu!

Fultaş Madencilik Ve Mobilya Limited Şirketi Adnan Başkaya, Filiz Başkaya, Figen Kefelioğlu, Nihal Kılıç ve Neval Başkaya ortaklığında 1 milyon TL sermaye ile bugün kuruldu.Fultaş Madencilik Ve Mobilya Limited Şirketi 1 milyon TL sermaye ile bugün Adnan Başkaya, Filiz Başkaya, Figen Kefelioğlu, Nihal Kılıç ve Neval Başkaya ortaklığında kuruldu. 


Fultaş Madencilik Ve Mobilya Limited Şirketi iş konusu; 1. Şirket her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, yönetebilir, yöneticiliğini yapabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Şirket yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydı ile her türlü gayrimenkul, konut ve ticari taşınmazın alımı, satımı, yıllık, dönemsel veya sezonluk kiralaması, yıllık, dönemsel veya sezonluk kiraya verilmesi, projelendirmesi, parselasyon yapmak, rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm isleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak.   3. Yurt içinde veya yurt dışında, mobilyalı veya mobilyasız, boş veya dolu, kısa veya uzun süreli gayrimenkullerin kiralaması yapilmasi ve emlakçılığı hizmeti veren internet sitesi yönetimi ve elektronik ticaretinin yapılması, bununla ilgili pazarlama grup ve birimlerinin oluşturulması, ticari işlemlerinin yapılması, internet ortamında reklamasyonun yapılması ve bu hizmetlerinin ücretlerinin elektronik veya internet üzerinden alımı ve satımı yapılarak ödemelerinin alınması ve ödemelerinin yapılması   4. Her türlü inşaat ve taahhüt işleri, yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane, bayındırlık tesisleri ile, sanayi, ticari ve turistik inşaat taahhütlerinde bulunmak, bu işlerle ilgili ihalelere girmek, bu inşaatları yapmak, yaptırmak, fason işçiliğini yapmak ve yaptırmak. Maliki olduğu veya başkalarına ait arsalar üzerine apartman, fabrika, imalathane, otel, motel, tatil köyü, dükkan, depo, arıtma tesisleri ve benzeri her türlü bina inşaatının bizzat müteahhidi olarak yapmak ve yaptırmak. 5. Her türlü inşaat ve yapı malzemeleri, teknik inşaat malzemesi, demir, demir dışı metal, su ve pvc boruları ve bilumum hırdavat alımı, satımı, montajı, ithalatı ve ihracatı, yurt içi ve yurt dışı mümessilliğinin yapımı.  6 Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapının mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yapımı, mimari ve betonarme projelerinin tasarımı, hazırlanması, hazırlatılması, hazır projelerin uygulanması ve dekorasyon işlerinin yapımı. 7. Dış ticaret mevzuatının izin verdiği, özel şartla izin verdiği, ilgili mevzuatlara ve ana sözleşme hükümlerimize uyan her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı ile yurt içi ve yurt dışı mümessilliklerini yapmak, bunlarla ilgili yan ürün ve yedek parçaların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı ile yurt içi ve yurt dışı mümessilliklerini yapmak, pazarlamak ve tanıtmak, 8. Şirket yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydı ile her türlü Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, alımı, satımı işletilmesi, ithalatı ve ihracatı ve kiraya verilmesi 9. Her türlü maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, maden çıkartmak, maden işletme hakkı talep etmek, maden işletme ruhsatnamesi, rödovans sözleşmesi yapmak  ve maden işletme imtiyazı almak ve devri kabil maden haklarını devir almak. 10. İlgili mevzuatlara riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak, almak, satmak, çıkartmak, pazarlamak, ithalatı ve ihracatını yapmak, bunlarla alakalı grup ve birimlerin organizasyonunu yapmak 11. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve muhtelif yesraltı ve yerüstü maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek 12. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, pazarlaması, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı mümessilliğinin yapımı. Mermer ve benzeri madenlerin kesimi ve silimi her türlü makinanın imalatı, alımı, satımı, montajı, ithalatı ve ihracatı. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, pazarlaması, alımı, satımı, ithalat ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerFultaş Madencilik Ve Mobilya Limited Şirketi Adres; Kirazlı Mah. 1216. Sk.2 / A Bağcılar