07 / 08 / 2022

G Desing Studio Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


G Desing Studio Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 20 bin TL TL sermaye bedeli ile Gülay Aygül tarafından kuruldu.G Desing Studio Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 20 bin TL TL sermaye bedeli ile Gülay Aygül tarafından kuruldu.

G Desing Studio Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her türlü mimari statik makina elektrik, plan proje çizimleri ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve İlgili resmi kurumlardan her türlü İnşaat ve İskan ruhsat İşlemleri yapmak 2- Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak.Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon, tadilat, rövele, restorasyon ve onarım yapmak. 3-Açılan yurt İçi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak.Yurt İçinden ve yurt dışından almış olduğu plan ve projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak yada projelerine ait danışmanlık, süpervizörlük, dizayn, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak veya başka firma İle birlikte yürütmek 4- Yurt İçinde ve yurt dışında her türlü İnşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması;projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması veya projelerine ait danışmanlık, süpervizörlük, dizayn, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak 5- Yurt İçinde ve yurt dışında her türlü konut, mesken, ticarethane, fabrika, endüstriyel tesis çimento-kömür fabrikaları, enerji santrali, otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, İş merkezi, plaza, ve her türlü yol inşaatı, sulama tesisleri, içme suyu - şehir kanalizasyonu, su ishale hatları, ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması 6- Yurt İçinde ve yurt dışında her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek, hakediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt İçinde ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 7- Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon İşleri, yatak odaları, yemek odası, genç odası, koltuk masa ve sandalye ve her türlü mobilya İmalatı, alımı, satımı, pazarlaması, İthalatı ve İhracatım yapmak.Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon İşlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. 8- Yurt İçinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve İşyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün İmalatını pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak Her türlü mobilya malzemelerinin alım satımını yapmak, her türlü mobilya cilalama İşlerini ve mobilya cilası İthalatım yapmak. 9- Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak.Yine bu mahallerİn tadilat ve dekorasyon İşlerini yapmak. 10- Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 11- Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, İthalatı ve İhracatım yapmak. 12- Talaşlı İmalat ve bu sanayi dalına ait her türlü hammadde, mamul madde, yan mamul madde İle yedek parça makine, alet ve malzemenin, her türlü hassas ölçü alet ve cihazları. el aletleri, takım aparatları, takım tezgahlan İmalatı.ithalat ve İhracatım yapmak. 13- Her türlü İnşaat taahhüt İşleri; konut, İşyeri, ticarethane İnşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde ve ya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 14-Yurt İçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait İnşaat taahhüt ve montaj İşleri yapmak ve müstakil konut, İş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri İnşa etmek ve kiraya vermek. 15-Türkiye sınırlan İçinde ve ya yabancı ülkelerde, resmi ve Özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü İle İhaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü İnşaat İşlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 16- Prefabrike İnşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek 17- Her türlü dekorasyon İşleri, tamirat ve boya İşleri yapmak. 18- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar İle peyzaj mimarisi ve çevre düzenlenmesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla İlgili hizmet gruplan oluşturmak ve İşletmek. 19- Her türlü İnşaat malzemelerinin İnşaat makinelerinin imalatı, alımı, satımı, inşaat işleri ile ilgili mühendislik, müşavirlik ve dekorasyon işleri yapmak, yurt İçinde ve yurt dışında her türlü konut, site, toplu konut, fabrika, köprü, yol, kanal, su, enerji hatları, otel, motel, tatil köyü ve diğer nevilerde yapılar ile alt yapı tesisleri inşa etmek, etüt proje araştırma geliştirme, tahdil, tesis, montaj ve dekorasyon hizmetleri, emlak komisyonculuğu yapmak, yürütmek, gerçek ve tüzel üçüncü şahısları bu işleri yaptırmak. 20- BeIediye sınırları içinde veya dışında, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlanna uygun olarak her türlü İnşaatı gerçekleştirmek. Üzerinde İnşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.