Galataport projesinin tüm alanı kamuya kapatılacak!

Galataport projesinin tüm alanı kamuya kapatılacak! Galataport projesinin tüm alanı kamuya kapatılacak!

Kamuoyunda "Galataport" olarak bilinen Salıpazan Kruvaziyer Liman Alanı imar planlarının iptaline ilişkin Danıştay 6. Dairede görülen davada. Danıştay Savcısı, bilirkişi ile aynı fikre vardı.Kamuoyunda "Galataport" olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı imar planlarının iptaline ilişkin Danıştay 6. Dairede görülen davada. Danıştay Savcısı, bilirkişi ile aynı fikre vardı. Planların kamu yararı taşımadığını ifade eden savcılık, görüşlerinde bilirkişi raporunda yer alan "l kilometre uzunluğundaki kıyının özelleştirilmesi nedeniyle, tüm alanın kamuya kapatılacağı" savına da yer verdi. Doğuş Holdinge ait Karaköv sahilinde otel, restoran, cafe ve mağazalardan oluşan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesine ait planların iptaline ilişkin 2012 yılında açılan ve Danıştay Dairesi'nde görülen davada, Başsavcılığın da görüşleri dava dosyasına girdi. Savcılık. bilirkişinin 3 Nisan 2015 tarihinde hazırladığı rapora atıfta bulunarak, planların "kamu yararı taşımadığına' yönelik fikir bildirdi. İfadeler belirsiz Öğretim üyelerinden oluşan 94 sayfalık bilirkişi raporunda da 'dava konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı' kanaatine yer verilmişti. Danıştay Başsavcılığı, planların belirsizlikten uzak, net bir bakış açısına sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Tanım, araç ve yöntemin 'kuşkuya yer bırakmayacak' bir şekilde açıkça belirtilmesi gerektiğine yer verilen raporda, "Esnek ifadelerle plan tanımının ve işlevini tartışmalı hale getiren plan notlarında tanımlanan ancak uygulamada karşılığı olmayan belirsiz hedefler içeren ve bu haliyle uygulamada birçok sıkıntıya yol açabilecek nitelikte olan dava konusu planlarda planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uyarlık görülmemektedir" denildi. Danıştay Savası Halil Kamil Yüksel, "Planların iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir" ifadelerine yer verdi. Savcının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda da. belirsizliğe yönelik eleştiriler bulunuyordu. Bilirkişi raporunda, işlev ve yoğunluğa ilişkin ibarelerin belirsiz olduğu, "kullanılabilir", "yer alabilir" gibi esnek ifadelerin bulunduğu ifade ediliyordu.  


Yeniçağ