Galatasaray'a TT Arena'yla ilgili bilirkişiden şok!

Galatasaray'a TT Arena'yla ilgili bilirkişiden şok!Galatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün TT Arena'daki edimlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübü mahkemeye vermesiyle ilgili açıklama yaptıGalatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün TT Arena'daki edimlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübü mahkemeye vermesiyle ilgili olarak; "Geldiğinde değerlendiririz" diyerek, "Açılır kapanır çatı konusunda temel belge, İnşaat Şartnamesidir. Bu belgede açılır kapanır çatı yapılmalı diye bir madde yok. Ayrıca bu açılır kapanır çatı düşüncesi, sonradan ortaya çıkmış, sonradan projeye dahil edilmeye çalışılan bir düşüncedir. Çatı tasarısı nedeniyle çimler yeterince güneş almıyor. Çatıya kapakların eklenmesi durumunda çimler tamamen güneşten mahrum kalacak. Bu durumda çimlerin korunması son derece zor olur" ifadelerini kullanmıştı.


"SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GALATASARAY KULÜBÜ'NE DAVA AÇTI"

Sarı-Kırmızılı yönetim ile yapılan protokolde TT Arena'nın çatısını kulübün 24 ayda bitirmesi gerekiyordu. Ancak Galatasaray yönetimi, vaat ettiği sürede çatıyı yapmayınca SGM 2013 yılının 5. ayında açılır kapanır çatı için, bedeli ve yarısı kadar cezai şart tutarının faizi ile birlikte tahsili için Galatasaray kulübüne dava açmıştı. Bu dava da her geçen gün Galatasaray Kulübü'nün aleyhine işliyor. Son bilirkişi raporu da ortaya çıkınca dava sonuçlanıncaya kadar ve şartnamede yer alan maddeler de göz önüne alındığında Galatasaray'ın 40 ile 50 milyon TL civarında zarar edebileceği belirtiliyor.


GALATASARAY YÖNETİMİNİN SÖZLEŞMEYE UYMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray kulübü çatısını kendileri yapması karşılığında TT Arena stadyumunda birçok çalışmanın daha lüks yapılması teklifi GSGM tarafından kabul edildi ve yeni bir protokol yapıldığı belirtildi. Ancak Sarı Kırmızılı yönetimin açılır-kapanır çatı olmaz ifadesi üzerine GSGM'den olur raporu çıktı. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sözleşmede yer alan maddeyi işleme koydu ve Galatasaray kulübünü uyardı. Galatasaray kulübünün sözleşme şartnamesine uymayarak farklı gerekçeler öne sürdüğü belirtilerek, 2014 tarihinde mahkemeye gittiği ortaya çıktı.


SARI-KIRMIZILI KULÜP MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ İSTEDİ

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 24.12.2013 tarihinde İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesine 2013 / 707 sayılı dosya ile Galatasaray'a, cezai şart tutarının faizi ile birlikte tahsili için dava açtı. Bu gelişme üzerine Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetimi, 2014 yılının başında bilirkişi atanması isteği ile mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine açılan davanın ardından mahkeme, bilirkişi atayarak inceleme başlattı.


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ ATADI

Bu gelişme üzerine 17. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği, Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım İTÜ İnşaat Fakültesi (Geoteknik), Prof.Dr. Turgut Öztürk İTÜ İnşaat Fakültesi (Yapı), Dr. Müh. Atila Sezen İTÜ İnşaat Fakültesi (Geoteknik), Dr. Müh. Kadir Özakgül İTÜ İnşaat Fakültesi (Yapı) ve Ziraat Mühendisi Ali Kemal Sevdin'i bilirkişi olarak atadı.


"GALATASARAY KULÜBÜ'NÜN ÇATI VE ÇİM İLE İLGİLİ İDDİALARI"

DAVA DOSYASI

Dosya No: 2014 / 2 D.İş

Tespit isteyen: Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Vekili: Av.Mahinur Dengiz

Karşı Taraf: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)

Konu: Tespit

2014 yılı ilk ayında 17. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne (Tespit) için başvuran Galatasaray kulübünün dava dilekçesinde yer alan iddiaları:

Konu ve Bilir kişi Heyetinden İstenen Araştırmalar:

2- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile Galatasaray Spor Kulübü arasında İstanbul, Şişli, Ayazağa, 4 pafta, 3 ada, 29 parseldeki taşınmaz üzerine 52000 kapasiteli stadyum inşa edilmesine ilişkin bir takım sözleşmeler imzalandığı

3- İhalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen TT Arena Stadyumu ile ilgili (mezkur) sözleşmeler kapsamında kulübe bir takım (edimler) yüklendiği

4- Bu yükümlülüklerden bir tanesi de stadyum üzerine bir adet Çelik açılır-kapanır çatı sistemi inşa edilmesi olduğu

5- Ancak stadyumun inşasından bu yana stadyumda genleşme ve oturmaların meydana geldiği ve özellikle dilatasyon hatlarında gözle görülür, ciddi problemlerin oluştuğunun gözlendiği

6- Henüz stadyum tam, doğru ve olması gerektiği gibi kullanılabilir hale gelmeden, çelik açılır-kapanır çatı sistemi inşasına başlanmasının teknik açıdan mümkün görülmediği, zira stadyumda gözlemledikleri yapı hareketlerinin olası bir çatı sistemi inşasında çatı kapaklarının açılıp kapanmasına engel teşkil edeceğinin aşikar olduğu

7- Halihazırda stadyumun oryantasyonundan kaynaklanan problemler nedeniyle stadyum zemininde bulunan çimin yaşamasının zor temin edildiği ve hatta zaman zaman bu hususta kulübün fiili imkansızlıklar ile karşılaştığı

8- Çimin tam, doğru ve olması gerektiği gibi zeminde yaşayabilmesi için kulübün, gerek alım maliyeti gerekse de sarfiyat maliyeti oldukça yüksek olan growlights adıyla tabir edilen ultraviyole ışıklar kullanmakta ise de bu durumun dahi çimin olması gerektiği şekilde yaşamasını temin etmediği

9- Hal böyle iken, stadyumun üzerine açılır-kapanır çatı sistemi inşa edilmesi halinde çimlerin tam, doğru ve olması gerektiği şekilde zeminde yaşamasının iyice imkansız hale geleceği, bu hususun da ayrıca çelik açılır-kapanır çatı sistemi inşasına engel teşkil ettiği

10- Bu sebeplerde mahkemeye başvurarak tüm bu hususların mahallinde keşif yapılmak suretiyle tespitini talep etme zarureti doğduğu belirtilmiş" denildi.


Bu dilekçenin ardından İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 10.01.2014 tarihli duruşmasında , Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bu iddialarının yerinde keşif edilmesi kararını vererek 5 kişilik bilirkişi heyeti atadı.


"BİLİRKİŞİLER 8 AY İNCELEME YAPTI"

8 Ay boyunca İnklinometrik ve Jeodezik ölçüm sonuçlarını içeren raporu hazırlayan 5 kişilik bilirkişi heyeti 06.08.1014 tarihinde 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu ortaya çıktı.

"BİLİRKİŞİ RAPORU, GALATASARAY KULÜBÜNÜN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ"

İşte o raporun sonuçları:

"SONUÇ VE KANAAT"

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Prof.Dr. Turgut Öztürk, Atila Sezen, Dr. Müh. Kadir Özakgül ve Ali Kemal Sevdin'in 06.08.1014 tarihinde mahkemeye sundukları rapor.


Bilirkişi heyetimizin, 8 ay boyunca yaptığı ve koordine ettiği, (dosyanın tamamı belirtilerek) yukarıda ayrıntıları verilen tüm çalışmalar sonucunda aşağıda ifade edilen görüş ve kanaatlere ulaşmıştır:

1- TT Arena Stadyumu ve çevresinde yapılan İnklinometrik ve Jeodezik ölçümlerden elde edilen sonuçlar, TT Arena Stadyumu'nda herhangi bir zemin hareketi veya yapıda herhangi bir deformasyon oluşmadığını göstermektedir

2- Bu açıdan bakıldığında, açılır-kapanır bir çatı inşası sonrasında çatı sisteminin etkin ve doğru kullanılmasına engel teşkil edecek bir durumun söz konusu olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır

3- Dilatasyon bölgelerinde gözlenmiş olan hasarların bu kısımlarda uygun malzeme kullanılmamış olması ve imalatın uygun yapılmamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir

4- Olası bir çatı inşası nedeniyle çatı kapaklarında meydana gelecek olan 7.0 metre yükselmenin saha çimlerinin güneş ışığı ile beslenmesini olumsuz etkileyeceği açıktır

5- Ancak, bu olumsuzluğun giderilebilmesi için teknik önlemlerin (mevcut) olduğu bilinmektedir

6- Sonuç olarak, stadyum içinde ve dışında kurulu halde bulunan deformasyon ölçüm ağının makul bir süre daha muhafaza edilerek deplasmanların izlenmesi tavsiye edilir.

Yüce Mahkeme'nin taktir ve tensibine saygı ile sunulur