Gayrimenkullerdeki intifa hakkı haczedilebilir mi?

Gayrimenkullerdeki intifa hakkı haczedilebilir mi?


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde intifa hakkı bulunan bir gayrimenkulün haczedilip edilemeyeceğini kaleme aldı.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde intifa hakkı bulunan bir gayrimenkulün haczedilip edilemeyeceğini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Bir kimseye intifa hakkı verildiğinde sonradan veren bundan vazgeçebilir mi? İntifa hakkı bulunan bir gayrimenkulün malikinin borcu için intifa hakkının haczi mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

Gayrimenkullerdeki intifa hakkı haczedilebilir mi?

İşte Tamer Heper'in yanıtı: 

Okuyucusuna verdiği yanıta, "Bir intifa hakkı kurulmuşken diğer tarafta da kuru mülkiyet sahibi vardır. Yani bir gayrimenkul üzerine intifa hakkı tesis olunmuş ise bundan yararlanma hakkı intifa hakkı sahibine ait olup, istifade hakkı bulunmayan kuru mülkiyet sahibi vardır" sözlerini kullanarak başlayan Heper, şu açıklamalarda bulundu:

Gayrimenkullerdeki intifa hakkı haczedilebilir mi?

"İşte kuru mülkiyet sahibinin borcu nedeni ile gayrimenkule haciz tatbik edilecekse ve iş satışa kadar gelecek ise satış kuru mülkiyet olarak, intifa hakkı saklı kalmak kaydı ile yapılmalıdır. Dikkat edilirse yanıtım, intifa hakkı sahibinin borcu için değil, kuru mülkiyet sahibinin borcu içindir."

Vesayet altındaki kişinin gayrimenkulleri nasıl korunur?

Miras paylaşımında nelere dikkat edilmeli?