Vesayet altındaki kişinin gayrimenkulleri nasıl korunur?

Vesayet altındaki kişinin gayrimenkulleri nasıl korunur?


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde vesayet altında olan kişinin gayrimenkullerinin nasıl korunduğunu kaleme aldı. 


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde vesayet altında olan kişinin gayrimenkullerinin nasıl korunduğu sorusunun yanıtını kaleme aldı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Biz beş kardeşiz. Kardeşlerimizden biri özürlü ve ben mahkemece vasi tayin olundum. Bakımını da ben üstlenmiş durumdayım. Bu arada da biz kardeşlere gayrimenkul miras kaldı. Şimdi ben vasi olarak, kısıtlı kardeşimin adına olan taşınmaz mallardaki hisselerini tapu dairesinden kendi tasarrufuma (alma, satma vs.) alabilir miyim? Hissesini adıma tescil ettirebilir miyim?" sorusunu yöneltti. 

Heper şu şekilde yanıt verdi...

***

Okuyucumun kardeşinin kısıtlı olması, adına mal edinemeyeceği anlamına gelmiyor. Evet kendisi tapu dairesine gidip, kendi imzası ile gayrimenkul alımı veya satımı yapamaz ama özellikle okuyucumun anlattığı olayda olduğu gibi miras kaldığında, onun hissesi adına tescil ettirilecektir. Vasinin kendi adına tescil ettirme gibi bir yetkisi yoktur. Hatta biraz daha ileri gideyim.

Bu kardeşin miras payı adına tescil ettirilecektir, bu kesin. Bir gün hissenin satılması gerekecek olursa veya biraz daha detaylandırayım, bir gün hissedarı olduğu bina müteahhide kat karşılığı verilecek olsa bile bunun için mahkemeden izin alınması gerekecektir.

Vesayet altındaki kişinin gayrimenkulleri nasıl korunur?

***

Mahkeme böyle bir müracaatta öncelikle yapılacak girişimin, vesayet altındaki kişinin yararına olup olmadığını araştıracaktır. Buna karar vermek için de bilirkişi incelemeyi yaptıracak ve vesayet altındaki kişinin nasıl ve ne kadar yararı bulunacağını araştıracaktır.

Hatta ve hatta mahkeme yapılacak sözleşmeye müdahil olabilecek, vesayet altındaki kişinin zararına görünen maddeleri değiştirebilecek, menfaatine olabilecek maddelerin sözleşmeye girmesini sağlayacaktır. Vesayet altındaki kişinin malları bu kadar denetim altındayken, ona ait hissenin vasi adına tescili hiç mümkün değildir.

Miras paylaşımında nelere dikkat edilmeli?