Gaziantep Nizip'te 3.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Gaziantep Nizip'te 3.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!


Nizip Belediye Başkanlığı, Gaziantep Nizip'te yer alan gayrimenkulü 3 milyon 571 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Nizip Belediye Başkanlığı, Gaziantep Nizip'te yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün toplam satış bedeli 3 milyon 571 bin TL olarak belirlendi.

Nizip Belediye Başkanlığından:
1-Mülkiyeti Nizip Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları, muhammen satış bedeli, geçici teminatı ve güvence bedeli belirtilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile 06.07.2017 tarih ve 29 sayılı kararları ve Belediye Encümeninin 20.11.2018 tarih ve 293 sayılı kararı ile 17.09.2019 tarih ve 150 sayılı kararları gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca, açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Gaziantep Nizip

2- Sözkonusu taşınmazların açık teklif usulü (açık artırma) satış ihalesi;
 22/10/2019 Salı günü saat 14:00’da Nizip Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

Gaziantep Nizip


Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Nizip Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.
4- Bir taşınmaz ihalesi uhdesinde kalan kişi, aynı teminat ile başka bir taşınmaz için ihaleye katılamazlar.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen her bir taşınmaza ait geçici teminat ve güvence bedelini (nakit veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu olabilir) 22/10/2019 Salı günü saat 12:00’ye kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyemiz Gelir Şefliğine vereceklerdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilemeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.
6- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz Gelir Şefliğinde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
7- İhale bedeli, ihalenin kesinleşme kararından itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin ödenecektir.
8- İş bu ihaleye ait vergi, resim harç ve tellaliye gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.