01 / 07 / 2022

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi (11-B), 38,25 ha.’lık Riskli Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18 Haziran 2021 tarihli ve 1142088 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 26 Ocaek 2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Aralık 2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden “Riskli Alan” olarak ilan edilen 432 ha.lık alanın 38,25 ha.lık kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandığı, 28 Ocak 2021-26 Şubat 2021 tarihleri arasında askıya çıkarılarak askı süreci içerisinde söz konusu imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu itirazların kısmen uygun bulunarak kabul edildiği, kısmen de reddedildiği, kabul edilen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca 18 Haziran 2021 tarihinde re’sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımların kesinleştiği bildirildi.

Söz konusu plan açıklama raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23 Haziran 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın