Gecekondularda yetki TOKİ'de!

Gecekondularda yetki TOKİ'de! Gecekondularda yetki TOKİ'de!

TBMM’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile AK Parti milletvekilleri tarafından yapılan toplantıda önemli konular konuşuldu. Buna göre, gecekondular için yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor.


Geçtiğimiz gün TBMM’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile AK Parti milletvekilleri bir toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda üzerinde en çok konuşulan konunun ‘kamulaştırma bedeli’ olduğu kaydediliyor. Bu kapsamda, mevcut uygulamada bugünün rayiç bedeli üzerinden ödenen kamulaştırma bedeli, yeni düzenlemeyle birlikte, kamulaştırmanın yapıldığı tarihten itibaren belirli faiz işletilerek tahsis edilecek. Buna göre, İstanbul ve  Ankara  gibi büyükşehirlerde, o günün şartlarına göre bedeli düşük arazilere, yüksek kamulaştırma bedeli ödenmesini engellenecek.

Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin'in haberine göre; metruk yapılar ile tehlike taşıdığı belirlenen yapıların sahiplerine belediye veya valilik tarafından 3 gün içersinde tebligat gönderilecek. Tebligat yapılamaması durumunda, tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilana çıkacak. Bu kapsamda  tebligat, tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında kalan binada ikamet etmek için oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak. İlgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibince tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması durumunda, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilik tarafından hayata geçirilecek. Ortaya çıkan masraf yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden verilecek.

KAÇAK YAPIYA DİJİTAL TAKİP 

Belediyelerin yetkisi altında bulunan gecekondular,  belediyelerden alınıp Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yetkisine verilecek. 1988 yılında Gecekondu Kanunu’nun, belediye sınırları ile mücavir alanlarda uygulanmasıyla ilgili TOKİ’nin sahibi olduğu hak, yetki ve görevleri belediyelere devreden kararın kaldırılması amaçlanıyor. Gecekondulaşmayı önlemek için hayata geçirilen çalışmalar kapsamında belediye bölgesinde meydana getirilen yeni alanlarda bulunan tüm yetkiler TOKİ’ye devredilecek. Ayrıca ruhsatsız binaları yıkmayan belediyelere de ağır yaptırımlar uygulanacak. Belediye ve mücavir alanlar dışarısında kalan köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda izin ve onay alınmadan bina yapan veya yaptıran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çaptırılacak.

Yeni düzenlemeye göre kaçak yapıların takip edilmesine kolaylık getiriliyor. Önümüzdeki yıl içerisinde tüm belediyelerde açılması planlanan Coğrafi Bilgi Sistemi ile kaçak yapılaşma dijital olarak izlenebilecek.