Gelir vergisi beyan etmeme cezası nedir?

Gelir vergisi beyan etmeme cezası nedir? Gelir vergisi beyan etmeme cezası nedir?

Mart ayı vergi takvimine göre 1 - 31 Mart tarihleri arasında gayrimenkulden elde edilen gelirler için beyanname verilerek vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, gelir vergisi beyan etmeme cezası nedir?Gelir vergisi beyan etmeme cezası nedir?

Mart ayı vergi takvimine göre 1 - 31 Mart tarihleri arasında gayrimenkulden elde edilen gelirler için beyanname verilerek vergi ödemesinin yapılması gerekiyor.


Buna göre, 2015 yılına ait geliri olmasına rağmen henüz kira gelir vergisi ile değer artış kazancı vergisini beyan etmeyen kimselerin önünde birkaç saat kaldı.


Kira gelir vergisi ile değer artış kazancı vergisinin beyan edilmemesi halinde mükellefler birtakım cezalar ile karşılaşabiliyor. Peki, gelir vergisi beyan etmeme cezası nedir?


Gelir vergisi beyan etmeme cezası

Kira geliri için eksik beyan veren ya da hiç beyanname vermeyen vatandaşlar konutlardan elde edilen kira gelirleri için 3 bin 600 TL’lik istisnadan yararlanamıyor. 


Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.


Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahiplerinin bu gelirlerini, Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkündür. 


Vergi dairesinin bilgisine girmeden önce, vergi dairesine kendiliğinden dilekçe ile bildirilmesi ve dilekçenin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde hiç verilmemiş beyannamenin verilmesi ya da eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş verginin aynı sürede ödenmesi halinde bu mükellefler de konut istisnasından yararlanacak ve gecikmeden dolayı adlarına vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 


Bu mükellefler hakkında pişmanlık zammı uygulanacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.


Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. 


Vergi ziyaı cezası iki kat olarak kesilen usulsüzlük cezası ile kıyaslanıp miktar itibariyle en ağırı uygulanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir.


Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. 


Vergi ziyaı cezası iki kat olarak kesilen usulsüzlük cezası ile kıyaslanıp miktar itibariyle en ağırı uygulanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.
Kira gelir vergisi bankadan ödeme seçenekleri!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com