Gemlik Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nda arsa satışı konuşuldu!

Gemlik Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nda arsa satışı konuşuldu! Gemlik Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nda arsa satışı konuşuldu!

Gemlik Belediye Meclisi Şubat Ay'ı ilk toplantısı, Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası Meclis Salonunda yapıldı. Şubat ayının ilk toplantısında, arsa satışı gündem maddeleri arasındaydı.Gemlik Belediye Meclisi Şubat Ay'ı ilk toplantısı, Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası Meclis Salonunda yapıldı. 


GÜNDEM MADDELERİ 


Gündemin ilk maddesi; Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Eşref Dinçer Mahallesi Kemer Sokak Ömer Kahraman Hizmet binasında bulunan düğün salonunu, Okul Aile Birlikleri, Dernekler, Siyasi Partilerin, kültürel faaliyetler ve kongreleri için salon kullanım ücreti belirlenmesi ile ilgili yazısı. Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. 

2.madde; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 28. maddesi gereği memur personellerimize ilave derece verileceğinden Dolu -Boş Kadro değişikliği ile ilgili raporu doğrudan görüşülerek oybirliği ile kabul etti. 7.madde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Roman Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ihtiyaçlarını Karşılanması ve ortak proje yapılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili yazısı. Doğrudan görüşülen madde, oybirliği ile kabul edildi. Diğer maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. 


RAPORLAR 

İlk madde; Kurtul Mahallesi H22A13C1Apafta, 586 parsele ilişkin gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği başvurusunun değerlendirilmesi ile ilgili 22.01.2016 tarihli raporu Rapor komisyona geri çekildi. 


2.madde; Umurbey Mahallesi 169 ada ile 170 ada arasındaki yolun genişletilmesi ile ilgili 22.01.2016 tarihli raporuydu. 

Aykent Okulunun yanında bulunan yolun düzenlenerek 15 Metreye çıkarılması görüşüldü. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz; "Hastaneye de çıkan yollardan olacak aynı zamanda. Olası bir acil durumda yolun tıkanması ve ambulans geçemem riski var. Arkadaşlarımız bunu erken görmüş ve müdahale etmiş" dedi. Rapor oybirliği ile kabul edildi. 


3.madde; Şehir içi yollarda bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet yerleri tasarımı ve yapımı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 22.01.2016 tarihli raporuydu. Rapor, ilgili imar değişikliklerin gelirse uygulanması şeklinde kabul edildi. 


ÖNERGELER 

Gündem maddeleri sonrasında önergelere geçildi. 

İlk önerge; atış poligonu yapılması ile alakalıydı. Refik Yılmaz; "Umurbey Avcılar Derneği ile poligonda incelemeler yaptık. Kurtul'da da bir poligon düşünüyoruz. Konu ilgili komisyona sevk edilsin" dedi. 

Umurbey Çarşı Meydanına Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Mahmur Celal Bayar'ın adı verilerek, yeni düzenlenecek olan meydanın Celal Bayar Meydanı olarak anılması önerildi. Öneri komisyon sevk edildi. 


DÜZGÜN AKYILDIZ'IN ADI YAŞATILACAK 

Geçtiğimiz yılın son günlerinde, vahşi saldırı sonucunda hayatını kaybeden Düzgün Akyıldız'ın adının Kapalı Spor Salonu veya çim sahada bir bölüme, bağımlılık yapan maddelere karşı bilgilendirmek adına verilmesi ile alakalı üç partinin ortak önerisi, komisyona sevk edildi. 


GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

Gündem dışı konuşmalar bölümünde ise ana konu geçtiğimiz günlerde Borusan ve Çimtaş'a encümen kararı ile satılan 60 dönümlük satışın, usulüne uygun olmadığından dolayı iptal edilmesiydi. 

Gündem dışı söz alan MHP Grup Sözcüsü Osman Doğan; "Serbest Bölgede bulunan arsa ihalesiz satıldı. Bu satışın usule aykırı olduğunu belirttik. Konuyu idari yargıya taşıdık. Sayın Başkan hukukçu kimliğine rağmen, Bölge İdare Mahkemesinde karar alan hakimlerin ikisini tecrübesiz bulmuştu. Şimdi Danıştay'da beş hakim oybirliği ile karar aldı. Onlara da tecrübesiz diyecek mi?" dedi. CHP Grup Sözcüsü Özgür Aksoy; "Serbest Bölgede 60 dönüm arazi artık parsel olarak satılmıştı. Artık parsel yapılaşma şansı olmayan parseldir. Burada asıl sıkıntılı olan imar uygulamasının yapılmamasıydı. Buradaki fark artık parsel komşuya satılır, 18 uygulanırsa ihale ile herkese satabilirsiniz. Biz burada yolsuzluk var demiyoruz. Basiretsizlik, beceriksizlik ve iş bilmezlik var. Şimdi düşünmemiz gereken, Belediye mülkleri başka kişilerin üstünde, bunları geri almak için hangi yolu izleyeceğiz? Geri satış işlemi olursa, 1.5 milyon harç söz konusu" dedi. AKP Grup Sözcüsü Ercan Barutçuoğlu ise; "Belediyeler hizmet yaparken alır da, satar da. Gerçek değerini bulmayacak demek niyet okumaktır. Biz hiç 'hizmete engel oluyorsunuz' diyor muyuz? Düzgün Akyıldız önergesini imzaladık, umarız bu olaylar son bulur. Zabıta müdürümüzden az önce detayları öğrendim. Zabıta Müdürlüğümüze yapılan saldırıyı da kınıyoruz. Böyle konulara fırsat vermemeliyiz" dedi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, gündem dışı konuşmalara cevap vermeden önce, son bir ayda yapılan Belediye çalışmalarını sine vizyon eşliğinde sundu. Sunum esnasında, yolu kirlettiğini fotoğrafla gösterdiği firma ile alakalı; "Kim yaparsa yapsın, böyle şeylere göz yumamayız. Bazı insanların sesi teneke gibi çıkıyor. Ceza kesiyoruz, zabıtamız ile tartışıyorlar. Fotoğrafları gördünüz 219 TL ceza kesmişiz. Burası 219 TL'ye temizlenir mi? Bu insanların seviyesinin nasıl düştüğünü gösterir. Satılan arsalar ile alakalı konuşmalar üç yıldır devam ediyor. Encümen 3 seçilmiş, 3 atamış, 1 başkan toplamda 7 kişiden oluşuyor. Burada dönemin müdürü tecrübeli Ahmet Bey de vardı. Bize getirdikleri raporda 17.Maddeye göre satılabileceğini söyledi, biz de personelimize güveniyoruz. Daha önce aynı bölgede 2010 yılında arsa satılmış. Madem arsalar birleşmeliydi, bizden önceki CHP yönetimi neden birleştirmedi? Ayrıca bu kadar büyük bir alan firma tarafından kullanılıyordu da, neden görülmedi. Bizden önceki başkanları kimse suçlamıyor. Konuyla alakalı tek ihtar çeken biziz, bizler suçlanıyoruz. Arsanın satıldığı dönemde Encümende Cemil Kurt'ta vardı ve karar oybirliği ile verildi. Ayrıca Asım Kocabıyık'a fahri hemşerilik verildiği toplantı dönüşünde, dönemin MHP Meclis Üyesi Suat Laçinok fiyatı yüksek tuttuğumuzu söylemişti. Mahkeme kararı iptal etti. Burada bizim de kendi işimizi takip etmemiz var. Danıştay 1. Dairesine, önceki Belediye Başkanı Fatih Güler'in suç duyurusu ile alakalı izin isteği kararında, bu açıkça belirtilmiş. Kararda; '3194 sayılı İmar Kanununun 17nci maddesi hükmü gereğince, Belediye Encümenince yasal usul izlenmek suretiyle satıldığı, bu satış işlemi nedeniyle Belediyenin zarara uğratıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belge olmadığı gibi taşınmazların düşük bedellerle satıldıkları yolunda herhangi bir tespitin bulunmadığı, bu nedenlerle itirazın reddine' ifadeleri yer almıştır. Bunu zamanında Bölge İdare Mahkemesine göndersek ve emsal göstersek, farklı sonuç alınabilirdi. Bir meslektaşımız ecrimisil ile alakalı MHP toplantısında eleştirilerde bulunmuş. Biz işi ehline verdik. Belediye avukatımız yine bir hanım kardeşimiz. Keşke nedeni öncesinde bize sorulsaydı. 


99 YILLIĞINA AYLIĞI 1100 TL'YE FIRIN KİRALANMIŞ 


Köylerdeki mülk satışları da eleştiriliyor. Karacaali'de 99 yıllığına Belediyemizden kiralanmış fırın var. Kira bedeli de 100 TL. Başkasına 4000 TL aylıkla kiralıyor. Bunlara göz mü yumalım? Köylünün mallarından 3-5 kişinin faydalanmasından, köyde yaşayanlar memnun mu? Biz bu mallara sahip çıkıyoruz" dedi. Konuyla alakalıjekrar söz alan CHP Meclis Üyesi Özgür Aksoy, iki kararın birbiriyle çok alakası olmadığını ifade ederek, Başkanın yanlış yorumladığını yineledi. Başkan Yılmaz'da, 2012'de yapılan satışla Gemlik'e birçok değerin kazandırıldığını vurguladı. Meclis arasından önce, AKP Meclis Üyesi Emir Kantur ve CHP'li Meclis Üyesi Fatih Buluk arasında meclisin üslubuna yakışmayan tartışma yaşandı. Daha önce de aldığımız karar gereği, tartışmanın detaylarını Gündem Medya olarak yer vermiyoruz. 

Meclisin ikinci oturumu Pazartesi günü saat:17.00'de yapılacak. Gemlik Gündem