03 / 12 / 2023

Genç Mekanik İnşaat Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Genç Mekanik İnşaat Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Büyükçekmece’de  1 milyon 150 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet Genç tarafından kuruldu.Genç Mekanik İnşaat Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Büyükçekmece’de  1 milyon 150 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet Genç tarafından kuruldu.
Genç Mekanik İnşaat Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde konusu ile ilgili her türlü konut, sanayi, otel gibi bilumum yapılarda ve her türlü nakil vasıtalarında kullanılmak üzere havalandırma soğutma ısıtma klimalandırma ve bilumum mekanik tesisat işleri için kullanılan cihaz ve ekipmanların ve bunlarla ilgili yedek parça malzeme ve hammaddelerinin imalatını, ithalatını, ihracatını montaj kontrollük müşavirlik taahhüt ve alım satımını servis tamir ve bakım ve ticaretini yapmak. 2. Mevcut ticari ve sanayi binalarındaki ilgili mekanik ve elektrik sistemlerde, ön enerji denetimleri yapmak, enerji verimliliğini artıracak, enerji maliyetlerini azaltacak ve diğer operasyonel giderleri optimize edecek şekilde sınırlı tasarım değişikliklerini, enerji verimli yeni ekipman tedarikini, bu sistemlerin kurulumunu ve otomasyonunu, servis ve/veya işlene hizmetlerini İçeren Enerji Yenilemeleri adı altında verimlilik arttırıcı projeler yapmak 3. Bina kontrol ürünlerini, bina otomasyonunu, enerji yönetimi ve sanayi süreç otomasyonu sistemlerini yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamak, satmak ve dağıtımını, montajını ve servisini yapmak ve bu sistemlerle ilgili hizmetleri, sistem ve ürünlerinin ithalatını ve ihracatını yapmak 4. Her türlü yapılarda konfor ve enerji verimliliğini artırmak üzere, havalandırma, soğutma, ısıtma, klimatizasyon v e bilumum mekanik, elektrik tesisat işleri için kullanılan cihaz ve ekipmanların ve bunlarla ilgili yedek parça, malzeme ve hammaddelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, montajını, müşavirliğini, taahhüdünü, alımını-satımını, pazarlamasını, servis hizmetlerini, tamirini, bakımını ve ticaretini yapmaktır. 5. Su ve hava kalitesini iyileştiren filtreler ve sistemler imal etmek alım-satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, yaptırmak. Tabi gazlar, soğutucu gazlar ile ilgili sair boru hatları bağlantıları ve her türlü ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin dönüşümünü, teknik ve idari sahalarda mühendislik müşavirlik hizmetleri ile plan proje ve etüd çalışmalarını yapmak, yaptırmak 6. Merkezi ve bireysel ısıtma, soğutma ve havalandırma sitemleri ile ilgili tüm ekipmanların bakım, onarım, montaj, servis ve bunlara ait her türlü makine yedek parça ve teçhizatlarının ithalatını ve ihracatını yapmak. 7. Şirket konusu ile ilgili mühendislik müşavirlik hizmetleri ile plan proje ve etüt çalışmalarını yapmak, CFD analizleri yapmak ve yaptırmak. Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak. Köprü, tünel, demiryolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb gibi ulaştırma projelerine yönelik, müşavirlik, mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak, yaptırmak. Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak. Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak. Kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve Yaptırmaktır. 8. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. 9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan veya kanunların belirlediği kurum ve kuruluşlardan gerekli lisansları veya izinleri alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak, Elektrik ve ısı üretimine ilişkin rüzgar türbinleri, güneş panelleri, buhar türbinleri, gaz türbinleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fule- il ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin projelendirilmesi, rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, enerji sağlamaya yönelik her türlü santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını, ithalatını, satış ve montajını ve kiralamasını yapmak. 10. Her türlü konut, sanayi, otel gibi bilumum yapılarda yangın alarm, acil anons ve güvenlik ürün ve sistemlerini yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamak, satmak ve dağıtımını, montaj mı ve servisini yapmak ve bu sistemlerle ilgili hizmetleri, sistem ve ürünlerini pazara sunmak, satmak ve dağıtımını yapmak, 11. Konusu ile ilgili şubeler açabilir, bayi teşkilat kurabilir, servis ve tamir için her türlü yedek parça ithalatını yapabilir. Ayrıca servis bakımı için bayilikler anlaşması yapabilir. 12. Şirket bu gaye ile ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Geri Dön