Gerze Belediye Meclisi Kasım toplantısında imar görüşüldü!

Gerze Belediye Meclisi Kasım toplantısında imar görüşüldü!

Gerze Belediye Meclisi Belediye Başkanı Osman Belovacık’lının başkanlığında, 12 Kasım 2015 günü saat:14.00’de, Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü gündemle toplandı.


Gerze Belediye Meclisi Belediye Başkanı Osman Belovacık’lının başkanlığında, 12 Kasım 2015 günü saat:14.00’de, Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü gündemle toplandı.

Yapılan yoklama sonucu çoğunluğun sağlandığının anlaşılması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, hastalığı sebebiyle toplantılara katılamayan üye Arif Recep Gürses’in toplantılardan izin sayılmasına oy birliği ile karar verildi.


Belediye Meclisinin olağanüstü toplantı gündeminde oy birliği ile alınan kararlar;

Bir önceki toplantıda alınan karar özeti kabul edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü imar planı değişikliği talebinin imar komisyonu kararı gereğince kabul edilmesine karar verildi.

Kira muafiyeti ile ilgili olarak hazırlanan Meclis Bütçe ve Plan Komisyonu kararının oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

Belediye Başkanlığına ait imar planı değişikliği tekliflerinin imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

İlçemiz Dereyeri mevkiinde yapılması düşünülen imar planı değişikliği ile ilgili teklifin imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet minibüs satın alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı Meclise hitaben yaptığı açıklamada, daha evvel Belediye Meclisince kardeş şehir ilişkisi kurulmasına karar verilen İzmir-Gaziemir Belediyesinin, Gerze Belediyesinin talebini yerinde görerek kardeş şehir kurulması ile ilgili kararın ilgili belediye meclisi tarafından alındığı bilgisini Meclis ile paylaştı.

Gündemdeki konuların tamamlandığının anlaşılması üzerine toplantı sona erdi.Sinop Vitrin Haber