28 / 05 / 2022

Girne Çatalköy imar planı ile ilgili sunum gerçekleştiriliyor!

Girne Çatalköy imar planı ile ilgili sunum gerçekleştiriliyor!

Girne-Çatalköy İmar Planı vizyon çalışmaları öncesinde 12 Ocak 2017 Perşembe günü Grand Pasha Otel’de kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştiriliyor.KKTC Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi işbirliğinde hazırlanacak ve belirli bir noktaya gelen “Girne-Çatalköy İmar Planı” ile ilgili vizyon çalışmaları öncesinde 12 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10:00’da Girne, Grand Pasha Hotel’de sunum düzenleniyor.  Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, KKTC Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi, Çataköy Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde, devlet kurumları, odalar, sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak yürütülen Girne-Çatalköy İmar Planı çalışmaları kapsamında arazi kullanım çalışmaları, sosyo-ekonomik araştırma sonuçları, hane halkı anketi ve işyeri anketi sonuçları, mevcut durum raporu ve temelde belirlenen sorunlar ve eksiklikler hakkında bir sunum yapılacağı belirtildi.


ANKET SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan açıklamada, Şubat 2016’da başlayan “Girne-Çatalköy İmar Planı” ile ilgili çalışmalar çerçevesinde arazi kullanım çalışmalarının tamamlandığı, kentin sosyo- ekonomik profilinin çıkarılması ile ilgili anket araştırmasının sonuçlarının ortaya çıktığı belirtildi.  Arazi kullanım analizleri yanı sıra, hane halkı anketleri sayesinde Girne ve Çatalköy Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan sosyo-ekonomik durumun ortaya çıkarılması konusundaki çalışmaların da tamamlandığı kaydedildi. Bu kapsamda ekonomik yapı, halkın yaşadığı konuta ve konut çevresine ilişkin memnuniyeti, ikamet edilen bölge ile ilgili eğilimler ve memnuniyet, demografi ve benzeri konularda bölgeler ve mahalleler bazında sonuçlar elde edildiği bildirildi.


Ayrıca, hane halkı anketlerinin yanı sıra işyeri anketlerinin analiz ve bulguları sayesinde kentteki sorunlarının ortaya konması ve çözüm üretilmesi sağlanmasının planlandığı ifade edildi.


Tüm bulgular ve analizlerin, Girne - Çatalköy İmar Planı Mevcut Durum Raporu içerisinde ilgili ekip tarafından hazırlandığını söylendi.


İlgili rapor ve tüm bulguların sivil toplum örgütleriyle paylaşılarak vizyon belirleme çalışmaları öncesinde tüm sivil toplum örgütlerine ve ilgili tüm kurum kuruluşlara teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.


Kıbrıs Postası