30 / 06 / 2022

Global Kentsel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Global Kentsel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Global Kentsel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Çilingir, Yakup Altan Öztürk, Alkan Genç tarafından 150 bin TL'lik sermaye ile 14 Ocak'ta kuruldu.Global Kentsel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Çilingir, Yakup Altan Öztürk, Alkan Genç tarafından 150 bin TL'lik sermaye ile 14 Ocak'ta kuruldu. 


Global Kentsel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin  başlıca maksat ve mevzuu şunlardır: A. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. C. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediy?eler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. F. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. G. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. H.  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. I.  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek,proje ve uygulamalarını yapmak. İ.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. J.  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. K. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. L. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. M. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı N. Şirket İnşaat sanayiinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve malzemeleri, yük ve insan asansörleri ile bunların her türlü yedek parça ve aksamını temin etmek, almak ve satmak. O. Otomotiv sanayine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların makine ve yedek parçalarını, montaj sanayi, yardımcı mamüllerini ve bunlarla ilgili emtianın imalatını, bakımını, teminini ve satışını yapmak, her türlü yerli ve yabancı otomobil, kamyon,kamyonet, minibüs ve otobüsün alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,oto galericiliği, garaj ve otopark işletmeciliği yapmak, akaryakıt istasyonları kurmak, işletmek, kiralamak. Şirket yukarıda yazılı maksat ve mevzuunun tahakkuku için; 1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,işletebilir,kiralar,kiraya verebilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir,ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,bedelli ve ya bedelsiz yola terk ,kamuya terk,ifraz ,tevhit yapabilir,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi ,ifraz ,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları  gerçekleştirebilir. 2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir,kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir,yahut kiraya verebilir,yurt içinde ve yurt dışından teminatlı  yahut teminatsız ,her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet,işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fekedebilir. Alacaklarına karşılık ,ipotek ve ya rehin alabilir,borçların teminatı olarak ve ya üçüncü şahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir,bu ipoteklerin terkini talep edebilir,her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli, kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin,imtiyaz ,ruhsatname ,patent,ihtiraberatları, lisans ,know-how marka ,fesihname ,belge , alameti farika gibi sınai,mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek ve ya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir,her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunabilir.Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir, kiralıyabilir.