Gökarslan Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Gökarslan Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Gökarslan Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Güngör Gökarslan tarafından kuruldu.


Gökarslan Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Güngör Gökarslan tarafından kuruldu.

Gökarslan Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut işyeri ticarethane inşatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, - Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistlik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlakların alımı, satımı işlerini yapmak. - Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. - Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. - Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. - Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi kuruluşlara inşaat sektörüne ilişkin olarak toplu konut, fabrika, sanayi siteleri, turistik tesisler, hava limanları, ulaştırma, tarım ve turizm, hizmet sanayi ve ticaret sektörüne ait her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, yapım ve taahhütlerinde bulunmak, satmak ve devretmek, - Gerek kendi arsaları üzerinde gerekse üçüncü kişilere ait arsalara malikleri ile anlaşarak arsa karşılığı kat irtifakı, kat mülkiyeti ve bağımsız bölümler tesis ederek bu bölümlerin satışını yapmak. Cins tashihi yapmak. Konut, fabrika, okul, turistik tesis inşaatı ve diğer inşaat sanayi ile ilgili yapıları, yol, köprü ve baraj inşaatlarını yapmak, yaptırmak bu konuda müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri yapmak, hafriyat ve nakliyat hizmetleri vermek, inşaat sektörü ile ilgili her türlü yapı elemanlarını fabrikasyon metotları ile imal etmek, bunları yapacak tesisler satın almak, kiralamak ve satmak. Hafriyat döküm yerleri kiralamak ve çalıştırmak, - Üst ve alt yapı ile ilgili asfalt, yol, kaldırım, teretuar, bordür alt yapı kanalizasyon, köprü ve baraj inşaatlarını yapmak, yaptırmak bu konuda müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri yapmak, hafriyat ve nakliyat hizmetleri vermek, inşaat sektörü ile ilgili her türlü yapı elemanlarını üretileceği fabrikalar, atölyeler, tesisler kurmak, kurdurmak, fabrikasyon metotları ile imal etmek, bunları yapacak tesisler satın almak, kiralamak ve satmak. Hafriyat döküm yerleri kiralamak ve çalıştırmak, - Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans, karo, kalebodur, parke, mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana, tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan, açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışını yapmak, yaptırmak, - Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, çevre tasarımı ve düzenlenmesi yapmak, yaptırmak, - Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. - Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. - Konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; - Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Atatürk Mah.Karanfil Sk. Ümranıye Iş Merkezı Apt.2/17 Ümraniye