Resul Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Resul Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Resul Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sevim Adıyaman tarafından 30 bin TL'lik sermaye bedeli ile 1 Nisan'da Ümraniye, Necip Fazıl Mahallesi'nde kuruldu.


Resul Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sevim Adıyaman tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 1 Nisan'da kuruldu. 


Resul Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır. a.  Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.   Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.     Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.     Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.     Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.     Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,  uygulamalarını yapmak. i.      Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.      Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k.    Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.      Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.    Her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk apart otel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev apartman, işyeri arsa arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumları çıkarmak. Gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuatları gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapacaktır. 1.      Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verebilir. İpotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifa, infa, sükra, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı , kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.      Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli idtikrazlar akdetmek, enval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilet üzerine avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek. 3.      Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işler yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerine aracılık yapmak kaydıyla almak ve satmak, mübadele etmek. rehin ve teminat olarak göstermek.  


Resul Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Necip Fazıl Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı No:3 Kat:2 Daire:87