Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Hakan Akyüzlü tarafından 300 bin TL sermaye ile 7 Ağustos 2015 tarihinde Zeytinburnu'nda kuruldu.Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Hakan Akyüzlü tarafından  300 bin TL sermaye ile 7 Ağustos 2015 tarihinde Zeytinburnu'nda kuruldu.


Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Her türlü inşaat yapımı , mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanal, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı  taahhüt, taşeronluk hizmetleri, Her türlü ulaşım tesisleri, kara ve demiryolları v.b altyapı inşaatları, tersaneler,havaalanları ile bunlara bağlı yardımcı üniteler inşaa etmek, inşaasını taahhüt etmek,yapmak ve yaptırmak bu işlerle ilgili her türlü projenin mühendislik hizmetlerini ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, Her türlü enerji tesisleri, doğalgaz, elektrifikasyon, reaktör, jeneratör vb yer altı ve yer üstü enerji santral ve nakil hatları, barajlar, petrokimya ve diğer kimya ve endüstri tesisleri ile boru hatları, inşaat, hafriyat, tesis ve taahhüt işleri, Her nevi prefabrik tesisleri kurmak, hazır beton ve prefabrike yapı elemanlarının üretimini montaj ve izolasyon işlerini yapmak,  Her nevi demir çelik mamullerinin alım satımı ve işlenmesi suretiyle sacdan muhtelif cins profil soğuk demir imalatı, demir çekme haddeleme konstrüksiyon tesisleri kurmak ve işletmek,  Konusu ile ilgili arsa, arazi, bina alım ve satım ve bunların kiralanması, kiraya verilmesi, Her türlü inşaat malzemeleri, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri alım ve satımı,ithalatı,ihracatını yapmak, bunlarla ilgili gerekli satış yerleri ve marketleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek, Amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, ihalelere girmek, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve  müşavirlik hizmetlerini  vermek, Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi,  Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri ile her türlü laboratuar test cihazları,gerekli her türlü makine , vinç vb  alım satımı kiraya alınması ve kiraya verilmesi, her nevi kimyasal malzemelerin  alımı satımı ithalatı ve ihracatı Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama alım satımı, ithalatı ve ihracatı Her türlü hurda sıhhi tesisat ve malzemelerinin alım satımı, ithalatı ve ihracatı Her türlü Hafriyat işlerini yapmak,yaptırmak,gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır,kiralar,ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir. Her nevi mesken ve işyerleri inşaa edip satmak.İnşaat yapmak için arsa ve malzeme temin etmek.Her türlü inşaat malzemesi alım-satımını, ithalat-ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili satış mağazaları açmak, bayilikler almak, bayilikler vermek. Her nevi inşaat yapımı için resmi ve özel ihalelere katılmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak. Her nevi Gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alım-satımı ve pazarlamasını yapmak. Konusu ile ilgili nakil vasıtaları satın almak ve taşımasını yapmak. Yurt içindeve dışında inşaat, altyapı, taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, alınanihaleleri başkalarına devretmek, veya başkalarından devralmak. Baraj, liman,köprü, rıhtım, tünel, toplu konut, mesken, ticarethane, fabrika ilekanalizasyon, içme suyu yağmur suları, sulama kanalları, drenaj kanalları, selsuları yatakları, DTT, elektrik, ısıtma sistemi galerileri, yol, menfez, alt veüst geçit, doğal gaz, petrol boru hattı, taş, kum çakıl ocakları, maden vekömür üstü dekopajları gölet inşaatı ve arıtma tesisleri, organize sanayi havaalanı, orman yolları, taahhütlerini inşa etmek, ettirmek, yapmak ve yaptırmak. Şirket bu faaliyet alanı çerçevesinde; Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal,nakil vasıtaları ve iş makineleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde sair her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Ayrıca başkalarının iş ve taahhütlerinin teminatı olarak şirket lehine rehni, gayrimenkul ipotaği, ticari işletme rehinleri kabul ve tesis edebilir, bunlar hakkında kanuni takiplere geçebilir, ipotek ve sair tahditlerin fekkini talep edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeri, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nervi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket işlerine giren konularda kefil olabilir, başkaları lehine olmak üzere kendisinin veya üçüncü kişilerin iş, taahhüt ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Soykan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres; Zeytinburnu, Telsiz Mah, 85/5 Sk. No.1