24 / 05 / 2022

Gölbaşı'nda 5.2 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Gölbaşı'nda 5.2 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Gölbaşı İcra Dairesi tarafından Ankara İli, Gölbaşı İlçesi'nde bulunan 4 gayrimenkulü açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların toplam bedeli 5 milyon 223 bin 895 TL olarak belirlendi.Ankara İli, Gölbaşı İlçesi'nde bulunan 4 gayrimenkul Gölbaşı İcra Dairesi tarafından 28 Eylül günü ihale edilecek. 


Kıymeti: 5.223.895,53 TL


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri:  Ankara  ili, Gölbaşı ilçesi, Ahiboz Köyü, Hatıllıkuyu Mevkii, Cilt:4, Sayfa No:652, Ada:116564, Parsel:53'de kayıtlı taşınmaz. Taşınmazın tapu kaydında Krokisinde A, B harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir. Krokisinde (A) harfi ile gösterilen yapının 436,72 m2'lik kısmı aynı ada 28 nolu parsele tecavüzlüdür. 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhleri bulunmaktadır. Tapu kaydında 21.191,94 m2 Tarla vasfında gözüken ancak üzerinde Zemin Kat ve 2 Norma! Kattan müteşekkil, 25,00 m X 15.00 m = 375,00 m2 taban alanına, 375,00 X 3 = 1.125,00 m2 toplam inşaat alanına sahip, dış cephesi kısmen seramik ve kısmen alüminyum çerçeveli cam panelle kaplı, Zemin katta 2 Adet Çalışma Odası, Mutfak, Yemekhane ve Wc ile 1 .ve 2. Normal katlarda 12 Adet Çalışma Odası mevcut İdari Bina ile Prefabrik beton tarzında inşaa edilmiş, Çatısı Çelik Konstrüksiyon üzeri Trapez galvanizli saçla kaplı, aydınlatma pencereleri alüminyum doğrama, toplam inşaat alanı 125,00 m X 25,00 m= 3.125,00 m2 Tek katlı Atölye Binası ile giriş sol cephesinde kargir tarzda inşa edilmiş, taban alanı 3,00 m X 3,40 m= 10,20 m2 kullanım alanına sahip Danışma Kulübesi ve 170,00 m2 beton giriş ve park alanı olarak düzenlenmiş sahası mevcut,Dizel Motor imalatı yapılan Fabrika Binası ve idari Bina bulunan taşınmaz satılacaktır.


Adresi: Ankara ili Gölbaşı ilçesi AhibozMahallesi


Yüzölçümü: 21.191,94 m2


Arsa Payı : TAM


imar Durumu: Gölbaşı Belediye Başkanlığıimar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih ve 12304 sayılı yazısında; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 gün ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli "2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı" kapsamında kaldığı, alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının bulunmadığı anlaşılmıştır.


Kıymeti: 3.286.925,00 TL


KDV Oranı:  %18


Kaydındaki Şerhler: 


1. Satış Günü:28/09/2015 günü 10:00 -10:05 arası


2. Satış Günü: 23/10/2015 günü 10:00- 10:05 arası


Satış Yeri:  GÖLBAŞI (ANKARA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ -


2 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : Ankara İli, Gölbaşı ilçesi Ahiboz Köyü, Cilt:4, Sayfa No:655, Ada: 116564, Parsel:28'de kayıtlı taşınmaz. Taşınmazın tapu kaydında, Krokisinde A harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir. Aynı ada 53 nolu parsel krokisinde (A) harfi ile gösterilen yapının 436,72 m2'lik kısmı bu parsele tecavüzlüdür. 3083 Sayılı Yasanın 13,Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi bulunmaktadır. Konya Yoluna yaklaşık 110-240 Metre mesafede,üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan, 37.429,86 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır.


Adresi: Ankara ili Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi


Yüzölçümü : 37.429,86 m2


Arsa Payı: TAM


imar Durumu: Gölbaşı BelediyeBaşkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih ve 12304 sayılı yazısında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan Kızılırmak ivedik Su isale Hattı imar planı kapsamında kaldığı, söz konusu 116564 ada 26 parsel. 116564 ada 27 parsellerin bir kısmının ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 gün ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli "2023 Başkent Ankara Nazım imar Planı" kapsamında kaldığı, alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının bulunmadığı anlaşılmıştır.


Kıymeti :1.871.493,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler


1. Satış Günü:28/09/2015 günü 10:15-10:20 arası


2. Satış Günü:  23/10/2015 günü 10:15-10:20 arası


Satış Yeri:  GÖLBAŞI (ANKARA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Ankara ili, Gölbaşı ilçesi. Ahiboz Köyü, Cilt:4, Sayfa No:656, Ada:l 16564, Parsel:26'da kayıtlı taşınmaz. Taşınmazın tapu kaydında 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi bulunmaktadır. Konya Yoluna yaklaşık 110-240 Metre mesafede, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan, 27.508,70 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır.


Adresi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi


Yüzölçümü: 27.508,70 m2


Arsa Payı : TAM


imar Durumu : Gölbaşı Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih ve 12304 sayılı yazısında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan Kızılırmak ivedik Su isale Hattı imar planı kapsamında kaldığı, söz konusu 116564 ada 26 parsel, 116564 ada 27 parsellerin bir kısmının ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 gün ve 525 say ! kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli "2023 Başkent Ankara Nazım imar Planı" kapsamında kaldığı, alana ilişkin 1/5000 ve 1/100C ölçekli imar planının bulunmadığı anlaşılmıştır.


Kıymeti : 1.375.435,00 TL 


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler


1. Satış Günü:28/09/2015 günü 10:30-10:35 arası


2. Satış Günü:  23/10/2015 günü 10:30- 10:35 arası


Satış Yeri: Gölbaşı Adliyesi İcra Müdürlüğü Önü


4 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Ankara İli. Gölbaşı ilçesi. Ahiboz Köyü, Cilt:5, Sayfa No:802, Ada: 116564, Parsel:27'de kayıtlı taşınmaz. Taşınmazın tapu kaydında 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi bulunmaktadır. Konya Yoluna yaklaşık 110-240 Metre mesafede, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan, 10.317,12 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır.


Adresi : Ankara İli Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesi


Yüzölçümü : 10.317,12 m2


Arsa Payı: TAM


İmar Durumu : Gölbaşı Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih ve 12304 sayılı yazısında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan Kızılırmak ivedik Su isale Hattı imar planı kapsamında kaldığı, söz konusu 116564 ada 26 parsel, 116564 ada 27 parsellerin bir kısmının ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 gün ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli "2023 Başkent Ankara Nazım imar Planı" kapsamında kaldığı, alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının bulunmadığı anlaşılmıştır.


Kıymeti :515.856,00 TL


KQV Oranı :%18


1. Satış Günü: 28/09/2015 günü 10:45 -10:50 arası


2. Satış Günü:  23/10/2015 günü 10:45 -10:50 arası


Satış Yeri: GÖLBAŞI (ANKARA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ


Satış şartları: 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esark.iiyap.gnv.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. Satış ilanının tebliğ edilemediği ilgililere gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/623 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/07/2015