20 / 08 / 2022

Gönül Talu ve Mehmet Burak Talu yeni şirket kurdu!

Gönül Talu ve Mehmet Burak Talu yeni şirket kurdu!

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Gönül Talu ve Mehmet Burak Talu bugün Üsküdar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile yeni şirket kurdu.Türkiye’de müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri ile faaliyet gösteren Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Gönül Talu ve Mehmet Burak Talu bugün yeni şirket kurdu. 

Talu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Gönül Talu, Mehmet Burak Talu ve Fevzi Ömer Talu ortaklığında kuruldu. 

Talu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
A - İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ( fabrika , atölye ,vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile , Hastane, okul , otel , işyeri , mağaza , alış veriş merkezi, lokanta , kapalı spor tesisi , cami , kapalı otopark tuvalet , vb. inşaatını yapmak , yaptırmak , 
B- İkamet amaçlı binaların inşaatı ( Müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar , gökdelenler v.b.inşaatı) 
C- Oto yollar , kara yolları , şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı
D- Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı , (Su yolları , liman ve yat limanları , kıyı düzenlemeleri , iskele ve rıhtımlar , dalgakıranlar , kanallar v.b. Yapılar)
E- Baraj ve bentlerin inşaatı. 
F- Su ve Su zeminin taranması ve temizlenmesi ( Deniz, nehir , göl, vb.) Şirket bütün bu amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, 

1) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde fabrika binaları, imalathaneler, inşaatını yapabilir yaptırabilir. Menkul kıymetler ( markalar, patentler , ihtira beratları , bröve , lisans ve teknik yardım gibi ) gayri maddi fikri ve sınai hakları ve gayrimenküle müteallik olmak üzere gerek mülkiyet gerekse ipotek ve irtifak gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni hakları , temellük , temlik ve ihtisas edilebileceği gibi üçüncü şahıslar lehine her nevi menkul ve gayrimenkul rehin ve ipotek tesis ve her nevi mukavele aktetmek , satış vadinde bulunmak başkasının satış vadini kabul etmek. Şirket her türlü Gayrimenkulü iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir kira sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir, kira sözleşmelerinin tapu siciline şerhi için kiracıya tek taraflı yetki verebilir veya başka bir kişiyi bu konuda vekil tayin edebilir.

2) Şirket mevzuunun icap ettireceği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslar ile Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatları çerçevesinde, süreli ve süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğü yahut mümessilliğini yapabilir, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir, her neviden ortaklıkların aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini satın alabilir,devir ve ferağ edebilir, şirket gereğinde her türlü kefalet altına girebilir. 

3) Şirket mevzuunun gerektirdiği patent, ihtiva beratı,marka ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. 

4) Şirket mevzuunun gerektirdiği acentalık, iç ve dış mümessillik, alabilir, verebilir taahhüt işleri ithalat mutemetliği, komisyonculuk yapabilir, yaptırabilir, şirket mevzuuna giren mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında toptan yahut perakende pazarlayabilir, yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara katılabilir. 

5) Şirket mevzuunun gerektirdiği iş makinelerini ( lastikli , paletli ) alabilir satabilir, kiralayabilir , kiraya verebilir. 

6)Şirket işleri için gerekli taşıt araçlarını iktisap edebilir, bunları satabilir, ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir devir ferağ edebilir. 

7) Şirket işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta,kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, enval kefalet kredileri emtia, akreditif,yatırım,işletme,esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu`nun teklifi ve Genel Kurul`un vereceği karar ile girebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanabilmesi için Ticaret Sicil Memurluğu na tescil ve ilan ettirilir.

Gönül Talu kimdir?

Gönül Talu ve Mehmet Burak Talu yeni şirket kurdu!

Gönül Talu, 1961’de İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başlamıştır. 1969 yılında Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’de göreve başlayan Talu, şirket bünyesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış, 1994 yılında Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi olmuştur. Talu bugün, bu görevinin yanı sıra Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ve Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam ediyor.

Burak Talu kimdir?

Gönül Talu ve Mehmet Burak Talu yeni şirket kurdu!

Burak Talu, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1992 yılında tamamladıktan sonra kariyerine Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de başlamıştır. Boston College’de MBA derecesini 1996 yılında alan Talu, Chicago’da Harza Engineering firmasında Proje Müdürü olarak çalışmış, daha sonra Türkiye’ye dönerek Doğuş Holding A.Ş’nin Strateji ve İş Geliştirme Grubu’nun başına geçmiştir. 2001 yılında ise Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye İş Geliştirme Koordinatörü olarak katılmıştır. 18 yıl süresince grup bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Talu, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine devam ediyor.

Talu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: 

Beylerbeyi Mah. Şemsiefendi Sok. No:20/1 ÜSKÜDAR