Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu!

Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu!Şadi Yazıcı, Ahmet Nazmi Durbakayım, Kerem Çakırağa, Abdullah Fatih Ulusoy, Fatih Arslan, Kazım Çelik, Fethullah Fethi Hinginar yeni şirket kurdu. Teba Eğitim İnşaat Anonim Şirketi Tuzla’da  50 bin TL sermaye bedeli ile  kuruldu.


İstanbul İnşaatçılar Derneği  ve Teknik Yapı (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Nazmi Durbakayım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu.

Şadi Yazıcı, Ahmet Nazmi Durbakayım, Kerem Çakırağa, Abdullah Fatih Ulusoy, Fatih Arslan, Kazım Çelik, Fethullah Fethi Hinginar yeni şirket kurdu. Teba Eğitim İnşaat Anonim Şirketi Tuzla’da  50 bin TL sermaye bedeli ile  kuruldu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği  ve Teknik Yapı (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Nazmi Durbakayım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Çakırağa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi, Kerem Çakırağa, Ulusoy İnşaat Kurucusu Abullah Fatih Ulusoy,  Çelik İnşaat Limited Şirketi Genel Müdürü Başkanı Kazım Çelik, Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethni Hinginar yeni şirket kurdu.  Teba Eğitim İnşaat Anonim Şirketi Anonim Şirketi Tuzla’da  50 bin TL sermaye bedeli ile  kuruldu.

Nazmi Durbakayım kimdir?

Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu!

1950 İstanbul doğumlu Nazmi Durbakayım  Erenköy Zihni Paşa İlkokulu'ndan sonra ortaöğretimine Marmara Koleji’nde devam eden Nazmi Durbakayım bugün Teknik Yapı'nın patronu ayrıca İstanbul İnşaatçılar Derneği  ve Teknik Yapı (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. 

Nazmi Durbakayım, Haydarpaşa Lisesi’nde mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden 1973 yılında mezun oldu.

Yüksek Mimar Uğur İşler ile beraber müteahhitlik yapmaya başlayan Durbakayım, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyesi olan Nazmi Durbakayım, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı"nın (MAG Vakfı) da kurucu üyesi.

Şadi Yazıcı kimdir? 

Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu!

1971 yılında Erzurum'da doğan Şadi Yazıcı  ilk, orta ve lise eğitimini Kartal’da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Mezuniyetinin ardından sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla’da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Kerem Çakırağa kimdir?

1994'te Özel Ortadoğu Koleji'nden mezun olan Kerem Çakırağa, 2002 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. 2005 senesinde sektöre atılan Çakırağa yaklaşık 17 senedir Çakırağa İnşaat'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. 

Abdullah Fatih Ulusoy kimdir? 

1985 senesinde İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Abdullah Fatih Ulusoy, Şubat 2002'de Ulusoy İnşaat Limited Şirketi'ni kurdu. Ulusoy 20 yıldır inşaat sektöründe çalışmalar gerçekleştiriyor. 

Kazım Çelik kimdir? 

Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu!

2000 senesinden itibaren ÇEŞKA Enerji İnşaat A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan, Kazım Çelik,  1988 senesinden itibaren Çelik İnşaat Limited Şirketi'nde Genel Müdür görevini sürdürüyor. 


Fethullah Fethi Hinginar kimdir? 

Şadi Yazıcı ve Nazmi Durbakayım yeni şirket kurdu!

1946 İstanbul doğumlu Hinginar Ytong ailesine 1979 yılında katıldı. 1990-2004 yılları arasında Genel Müdür, daha sonra Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yaptı. Nisan 2012’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulunuyor. 

Teba Eğitim İnşaat Anonim Şirketi inşaat taahüt işlerinde ayrıca konut ve ticarethane inşaatlarında faaliyet göstererek, kat karşılığı binalar inşa edecek. 

Teba Eğitim İnşaat Anonim Şirketi Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde arsa payı, gelir paylaşımı ve kat karşılığı binalar yapmak 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, iş hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanları idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, Park bahçe düzenlemeleri ,kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, tatil köyü, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, havuz inşaatı ve arıtma işlemleri , turistik konaklama tesisleri , uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak ve taahhüt vermek. 5. Yurt dışında, döviz geliri sağlayan her türlü inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle, proje, teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken alıp yapmak veya yaptırmak ve bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve uygulama belgesini almak makina, teçhizat, işgücü, işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek ve bu konudaki devletin her türlü izin ve uygulama belgesini almak makina teçhizat işgücü işletme belgesini almak makina teçhizat iş gücü işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek gereken makina teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek bu konudaki devletin her türlü kolaylık, özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak, hak kazanmak ve borç altına girmek, 6. Çalışma konularına giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı isim hakkını ve emsalini doğrudan veya devren almak suretiyle adına tescil etmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek 7. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak 8. Ülkemizin ve bölgemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye ulaşabilmesini sağlamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla ve yürürlükteki kanun tüzük yönetmelik tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğretim alanında faaliyette bulunmak üzere özel okul, kreş ve özel sürücü kursları ve diğer teknik konuda kurslar açmak sınav merkezleri kurmak 9. lköğretim, lise ve yüksekokul öğrencilerinin bilimsel şekilde eğitimlerine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına ve özellikle lisans öğrencileri için özel kurslar açmak, kendilerine özel dersler vermek, 10. İlköğretim kurumları talebe ve mezunlarının üniversite ve yüksekokullara girebilmelerini temin amacı ile okutulan müfredat programları çerçevesi içinde bilimsel, kültürel, sanatsal bilgileri vermek, bu nedenlerle hazırlık ve takviye kurslar ile fen bilimleri ve lisan laboratuarları açmak, 11. Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak, buna bağlı olarak kurslar düzenlemek, 12. Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili kurs, seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek, 13. Eğitim-Öğretim , kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yatılı ana okulu ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar, açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek, 14. Üniversiteye hazırlık kursları lise, ortaokul, fen, askeri lise ve kolejleri ile birlikte kpss ve smmm hazırlık kursları açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek, 15. Yabancı dil, bilgisayar programcılık kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kurslar açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek, 16. Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek, 17. Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, açtırmak, işletmek ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Teba Eğitim İnşaat  Anonim Şirketi Adres: Evliya Çelebi Mah. Ziver Çıkmazı Sk. No: 1/5 Tuzla
 

Teba Eğitim İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Cansu Yılmaz/Emlakkulisi.com