Erden Timur iki yeni şirket kurdu!

Erden Timur iki yeni şirket kurdu!



Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Nuh Hakan Oflazer, Meryem Sövüt ve Musa Timur ile yeni şirket kurdu. Nef Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi ve Timur Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi Şişli'de kuruldu. 


Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yeni şirket kurdu. Nef Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi ve Timur Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi bugün 100 bin TL sermaye bedeli ile Erden Timur, Nuh Hakan Oflazer, Meryem Sövüt ve Musa Timur tarafından kuruldu. 

Erden Timur kimdir? 

39 yaşındaki Erden Timur, 2010’da İstanbul’a gelerek kurduğu Nef ile yazdığı başarı hikayesiyle tanındı. Yarattığı Foldhome ve Foldoffice konseptleri ile sektöre birçok ilki kazandıran Timur, 1982 yılında Mersin’de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde bitiren Timur, 2005 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sonrasında ise London School of Economics’te ekonomi eğitimi alan Timur, 2010 yılında kurduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile iş hayatına atıldı.

Erden Timur iki yeni şirket kurdu!

Nef markalı konut sektöründe geçen yılı ciro, satış ve teslimatta üç ayrı rekorla bitirdi. Geçen sene 1.950 konut satışından 1,5 milyar lira ciro kazanan şirket son iki senede 3 bin 850 adetlik konut teslimatına imza attı. Nef, bu rakamlara göre tam dört yıl üst üste konut satışında sektör liderliğine imza atmış oldu. Bu yılki ciro hedefi ise 2,1 milyar lirayı geçmek. 

Erden Timur iki yeni şirket kurdu!

Şirketlerin diğer ortaklarından Nuh Hakan Oflazer, 10 yılı aşkın süredir NEF'te Satın Alma Müdürü görevinde bulundu. TED Kayseri Koleji'nden 1985'te mezun olan Oflazer, 1990'da Hacettepe Üniversitesi'nde Yabancı Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Pittsburgh'da yüksel lisans yapan Oflazer 2011'den itibaren Nef'te Satın Alma Müdürü görevinde yer alıyor.

Erden Timur iki yeni şirket kurdu!

Şirketin diğer ortağı Meryem Sövüt ise  1 seneyi aşkın süredir şirketin Hukuk Başkanı görevinde bulunuyor.2006 senesinde Marmara Üniversitesi'nde Hukuk bölümünden mezun olan Sövüt, Galatasaray Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans yaptı. 2004'te kariyerine başlayan Sövüt 2012'de Kurtulus&Partners Law Firm'de Yönetici Avukat olarak 2 yıl görev aldıktan sonra 2015'te Nef'te Arazi Geliştirme süreci dahilinde avukatlık görevinde bulundu. Sövüt 2020 senesinden itibaren de firmada Hukuk Başkanı olarak görev alıyor.

Nef Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi konusu:

1-Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü resmi, özel, kamu kurum ve kuruluşlara ait toplu, münferit konut ve bina inşaat işlerini yapmak. Bunun dışında alt yapı, üst yapı, sanat yapıları, yurt, otel, motel, tatil köyü, turizm tesisleri ve kısaca inşaat alanına giren bütün alanlarda faaliyet göstermek. Ayrıca her türlü inşaat malzemeleri ve makinelerin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak. 2-Yurdun her yerinde imar gayesi ile imar plan ve mevzuatına uygun olarak tek veya toplu konutlar, mağazalar, çarşılar, iş hanları, depolar, oteller, tatil köyleri, turistik tesisler projelendirmek ve inşa ederek veya ettirerek bunları olduğu gibi veya daire ve bölümler halinde satmak, kiraya vermek, işletmek, takas etmek, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak ve işletmek, 3-Bunlar için arsa satın almak, imar ve parselasyonları yapmak veya yaptırmak, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlardan arsa kiralamak, satın almak ve bunların tamamını veya bir kısmı üzerinde bina inşa ederek kısmen veya tamamen satmak, devretmek, arsa üzerine kat karşılığı daireler yapmak veya yaptırmak, 4-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat, taahhüt, yüklenicilik ve alt yüklenicilik işleri yapmak, ihale, artırma ve eksiltmelere katılmak, özel inşaatlar, dekorasyon, tamirat, onarım, tadilat, tesisat, elektrik ve benzeri işleri yapmak, bunların ihalelerine iştirak etmek, bizzat veya başkaları ile her türlü şekilde yapmak ve yaptırmak, bu konularda her türlü ortaklıklar gerçekleştirmek, 5-Resmi ve özel gerçek ve tüzel kişilerle inşaat yapmak amacıyla mukaveleler akdedip, taahhütlerde bulunmak ve bu mukavele taahhütlerini yapmak ve yaptırmak, Devlet Kuruluşları ve Belediyeleri, kamu iktisadi teşekkülleri, Bankalar, diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerce ve her türlü ortaklıklarca yaptırılmak istenen her türlü inşaat, hafriyat, imar kazı dolgu, tasfiye blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tesisleri, kanalizasyon şebekeleri, metro, tünel, yer altı ve yerüstü geçitlerin inşası, beton ve asfalt kaplama işleri, ile ilgili olarak taahhütlere girmek, girilen bu taahhütlerde hizmet ifa etmek veya yaptırmak, 6-Doğal Afet bölgeleri için, özel evsafta prefabrik konutlar inşa etmek, inşasını taahhüt etmek, bu tip konutların yurt içinde seri halde imali için gerektiğinde tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesislere ortak olmak, keza bu imalat için gerektiğinde yabancı firma ve uluslararası finansman kuruluşları ile iş birliği etmek, lisans patent ve imtiyaz anlaşmaları yapmak, bu iş için gerekecek ham maddenin yurt içi veya yurt dışından temini, ithal ve bu mamulün ihracını yapmak, 7-Konsorsiyum anlaşmalarıyla açılan yurt içi ve yurt dışı baraj, yol, kanalizasyon drenajı, köprü alt yapı ve tüm bina inşaat işleri dahil her türlü ihaleye iştirak etmek, bunların taahhüdünü almak, yapmak, inşaat sektörü ve yan sanayi ile ilgili imalatlar yapmak, araç ve gereçleri satın almak, bunlar için yurt içinden ve yurt dışından teşvik yolu ile imkanlar sağlamak, gerektiğinde bunların ticaretini yapmak, 8-Yurt dışındaki firmalarla ortaklık kurmak, yurt içinde ve yurt dışında ortak yatırım yapmak, konusu ile ilgili müşavirlik hizmetleri ve teknoloji transferi yapmak, 9-Kamu kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler ve benzerleri ile yap işlet kuralları ile anlaşmalar yaparak tesisler inşa etmek, bunlar için yabancı sermaye imkanları sağlamak, teşviklerden yararlanmak. Bu konu ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, 10-İç ve diş turizme yönelik seyahat acenteleri açmak işletmek turlar düzenlemek, 11-Otel motel mokamp tatil köyü pansiyon komple turistik tesis yüzme havuzu plaj ve turistik alanlar araziler lokanta pastane ve kafeteryalar otoparklar spor alanları gece kulübü parklar tesis etmek işletmek kiralamak yatırımları yapmak bunları kısmen ve müştemilatlar ile satın almak başkalarına satmak veya kiraya vermek. 12-Yurt içi ve yurt dışında her türlü sağlık turizmi, agro turizm(tarım), eko turizm tesisi ve işletmesi kurmak, işletmeye kiraya vermek satmak ve her türlü turizm tesis ve işletmesini satın almak işletmek kiralamak, 13-Elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs veya devlete ait arazi ve arsalara kurulu tesisler satın almak kiralamak kiraya vermek bu gibi arazi ve arsalar üzerinde turistik otel motel tatil köyü, çadır, karavan, bungalov kamp alanları, plaj termal ve sportif tesisler ile konuk evleri kurmak inşa etmek ettirmek işletmek işlettirmek kiraya vermek satmak. 14-Yat turizmi işletmeciliği yapmak, turistik amaçlı tekneler, su üstü konaklama yapıları, üretmek, satın almak, kiralamak kiraya vermek marinalar işletmek kiralamak ve kiraya vermek. 15-Konusu ile ilgili hafriyat işleri yapmak ve bununla ilgili makine teçhizatı alıp satmak kiralamak veya kiraya vermek, 16-Her türlü Gayrimenkul alımı, satışı, kiralanması, komisyonculuğu işlemlerini yapmak. 17-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak, bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarında işlemleri takip etmek. 18-Gayrimenkul Danışmanları, mal sahipleri, resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemleri yürütmek, 19-Saha araştırmaları yaparak yatırıma uygun gayrimenkulleri tespit etmek, bunları satışa hazırlamak ve aracılık etmek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Timur Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi konusu: 

A) İnşaat, Taahhüt, Ticaret ve Gayrimenkul Yatırımı: 1-Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü resmi, özel, kamu kurum ve kuruluşlara ait toplu, münferit konut ve bina inşaat işlerini yapmak. Bunun dışında alt yapı, üst yapı, sanat yapıları, yurt, otel, motel, tatil köyü, turizm tesisleri ve kısaca inşaat alanına giren bütün alanlarda faaliyet göstermek. Ayrıca her türlü inşaat malzemeleri ve makinelerin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak. 2-Yurdun her yerinde imar gayesi ile imar plan ve mevzuatına uygun olarak tek veya toplu konutlar, mağazalar, çarşılar, iş hanları, depolar, oteller, tatil köyleri, turistik tesisler projelendirmek ve inşa ederek veya ettirerek bunları olduğu gibi veya daire ve bölümler halinde satmak, kiraya vermek, işletmek, takas etmek, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak ve işletmek, 3-Bunlar için arsa satın almak, imar ve parselasyonları yapmak veya yaptırmak, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlardan arsa kiralamak, satın almak ve bunların tamamını veya bir kısmı üzerinde bina inşa ederek kısmen veya tamamen satmak, devretmek, arsa üzerine kat karşılığı daireler yapmak veya yaptırmak, 4-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat, taahhüt, yüklenicilik ve alt yüklenicilik işleri yapmak, ihale, artırma ve eksiltmelere katılmak, özel inşaatlar, dekorasyon, tamirat, onarım, tadilat, tesisat, elektrik ve benzeri işleri yapmak, bunların ihalelerine iştirak etmek, bizzat veya başkaları ile her türlü şekilde yapmak ve yaptırmak, bu konularda her türlü ortaklıklar gerçekleştirmek, 5-Resmi ve özel gerçek ve tüzel kişilerle inşaat yapmak amacıyla mukaveleler akdedip, taahhütlerde bulunmak ve bu mukavele taahhütlerini yapmak ve yaptırmak, Devlet Kuruluşları ve Belediyeleri, kamu iktisadi teşekkülleri, Bankalar, diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerce ve her türlü ortaklıklarca yaptırılmak istenen her türlü inşaat, hafriyat, imar kazı dolgu, tasfiye blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tesisleri, kanalizasyon şebekeleri, metro, tünel, yer altı ve yerüstü geçitlerin inşası, beton ve asfalt kaplama işleri, ile ilgili olarak taahhütlere girmek, girilen bu taahhütlerde hizmet ifa etmek veya yaptırmak, 6-Doğal Afet bölgeleri için, özel evsafta prefabrik konutlar inşa etmek, inşasını taahhüt etmek, bu tip konutların yurt içinde seri halde imali için gerektiğinde tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesislere ortak olmak, keza bu imalat için gerektiğinde yabancı firma ve uluslararası finansman kuruluşları ile iş birliği etmek, lisans patent ve imtiyaz anlaşmaları yapmak, bu iş için gerekecek ham maddenin yurt içi veya yurt dışından temini, ithal ve bu mamulün ihracını yapmak, 7-Konsorsiyum anlaşmalarıyla açılan yurt içi ve yurt dışı baraj, yol, kanalizasyon drenajı, köprü alt yapı ve tüm bina inşaat işleri dahil her türlü ihaleye iştirak etmek, bunların taahhüdünü almak, yapmak, inşaat sektörü ve yan sanayi ile ilgili imalatlar yapmak, araç ve gereçleri satın almak, bunlar için yurt içinden ve yurt dışından teşvik yolu ile imkanlar sağlamak, gerektiğinde bunların ticaretini yapmak, 8-Yurt dışındaki firmalarla ortaklık kurmak, yurt içinde ve yurt dışında ortak yatırım yapmak, konusu ile ilgili müşavirlik hizmetleri ve teknoloji transferi yapmak, 9-Kamu kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler ve benzerleri ile yap işlet kuralları ile anlaşmalar yaparak tesisler inşa etmek, bunlar için yabancı sermaye imkanları sağlamak, teşviklerden yararlanmak. Bu konu ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, 10-İç ve diş turizme yönelik seyahat acenteleri açmak işletmek turlar düzenlemek, 11-Otel motel mokamp tatil köyü pansiyon komple turistik tesis yüzme havuzu plaj ve turistik alanlar araziler lokanta pastane ve kafeteryalar otoparklar spor alanları gece kulübü parklar tesis etmek işletmek kiralamak yatırımları yapmak bunları kısmen ve müştemilatlar ile satın almak başkalarına satmak veya kiraya vermek. 12-Yurt içi ve yurt dışında her türlü sağlık turizmi, agro turizm(tarım), eko turizm tesisi ve işletmesi kurmak, işletmeye kiraya vermek satmak ve her türlü turizm tesis ve işletmesini satın almak işletmek kiralamak, 13-Elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs veya devlete ait arazi ve arsalara kurulu tesisler satın almak kiralamak kiraya vermek bu gibi arazi ve arsalar üzerinde turistik otel motel tatil köyü, çadır, karavan, bungalov kamp alanları, plaj termal ve sportif tesisler ile konuk evleri kurmak inşa etmek ettirmek işletmek işlettirmek kiraya vermek satmak. 14-Yat turizmi işletmeciliği yapmak, turistik amaçlı tekneler, su üstü konaklama yapıları, üretmek, satın almak, kiralamak kiraya vermek marinalar işletmek kiralamak ve kiraya vermek. 15-Konusu ile ilgili hafriyat işleri yapmak ve bununla ilgili makine teçhizatı alıp satmak kiralamak veya kiraya vermek, 16-Her türlü Gayrimenkul alımı, satışı, kiralanması, komisyonculuğu işlemlerini yapmak. 17-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak, bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarında işlemleri takip etmek. 18-Gayrimenkul Danışmanları, mal sahipleri, resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemleri yürütmek, 19-Saha araştırmaları yaparak yatırıma uygun gayrimenkulleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Şirket ikamet amaçlı binaların inşaatı alanında faaliyet gösterecek. 

Nef Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi Adres:

Esentepe Mh.Ali Kaya Sk.Apa Nef Plaza Bl No:3/25 Şişli

Timur Arsa ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi Adres:

Esentepe Mh.Ali Kaya Sk.Apa Nef Plaza Bl No:3/25 Şişli

Erden Timur, Galatasaray'ın kurduğu Basketbol A.Ş.'yi yönetecek!

Timur Arsa Ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nef Arsa Ve Yapı Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Cansu Yılmaz/Emlakkulisi.com